INDEKS TEMATYCZNY

naturalizm w sztuce


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej. Poznań, Wyd. Nauk. UAM, 1975. Ławniczak, Włodzimierz.

Walka z konwencją w estetyce polskiego naturalizmu. Cytat kulturowy jako czynnik konwencjonalizacji sztuki. Studia Filozoficzne, nr 8, 69-77, 1974. Kabata, Michał.

Światopogląd i estetyka Burke'a. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 271-311, 1971. Morawski, Stefan.

Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Estreicher, Karol (wybór i przedmowa), 5-17. Warszawa, Czytelnik, 1960. Chwistek, Leon.

Sztuka prymitywna i jej pozycja w rozwoju sztuki. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 174-203, 1949. Gralewski, Jan.