INDEKS TEMATYCZNY

nowość / nowatorstwo / oryginalność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Perypetie problematyki nowości w dziejach myśli estetycznej. Rys syntetyczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 43-65, 1984. Morawski, Stefan.
Perypetie problematyki nowości w dziejach myśli estetycznej. Rys syntetyczny. (Dokończenie). Studia Filozoficzne, nr 3, 3-16, 1984.

Innowacje jako przedmiot badań naukowych. (O marksistowską innowatykę). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 87-96, 1983. Gryko, Czesław.

Nowość jako aksjologiczna kategoria inkontrologii. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 5-20, 1983. Nowicki, Andrzej.

Wartość nowatorstwa w muzyce. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 21-41, 1983. Schaeffer, Bogusław.

Oblicza nowatorstwa w teatrze. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 55-70, 1983. Wieczorek, Krzysztof.

Twórczość a osobowość twórcy. Część I. Analiza procesu twórczego. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1958. Naksianowicz-Gołaszewska, Maria.