INDEKS TEMATYCZNY

odkrycie naukowe


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Racjonalna rekonstrukcja odkryć naukowych. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm t. 29). Lublin, Wyd. UMCS, 1990. Sady, Wojciech.

Nowe badania nad odkryciem naukowym. [Rec. Langley, Pat & Simon, Herbert A. & Bradshaw, Gary L. & Żytkow, Jan M. Scientific Discovery. Computational Explorations of the Creative Process]. Studia Filozoficzne, nr 12, 181-184, 1989. Kraszewski, Janusz.

Newtonowskie odkrycie grawitacji. Studia Filozoficzne, nr 6, 109-122, 1989. Tuchańska, Barbara.

Twórczy kontekst odkrycia w fizyce. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 210-222, 1988. Zuzga, Włodzimierz.

Norwooda Hansona koncepcja dynamiki empirycznej. Roczniki Filozoficzne, 35/36(3), 61-78, 1987/1988. Pieczątkowski, Włodzimierz.

O nieindukcyjnych koncepcjach odkrycia naukowego. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-23, 1986. Pietruska-Madej, Elżbieta.

O tzw. paradoksie Menona i problemach rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 8, 41-54, 1986. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Metanaukowe tendencje badawcze w problematyce odkrycia naukowego. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 27-57, 1985. Hajduk, Zygmunt.

Między psychologią a logiką nauki, czyli o sprawach odkrycia naukowego. Studia Filozoficzne, nr 2, 127-141, 1984. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Odkrycie naukowe a indukcja. Studia Filozoficzne, nr 4, 75-91, 1984. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Nowa gnoza Arthura Koestlera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 159-202, 1983. Marciszuk, Piotr.

Od logiki wiedzy ku "logice niewiedzy". Nauka jako przedmiot badań logicznych w opinii Reichenbacha, Hansona i Poppera. Studia Filozoficzne, nr 5, 7-18, 1980. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Procedury badawcze w naukach empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 117-131, 1980. Sady, Wojciech.

Teoria wiedzy Floriana Znanieckiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 69-81, 1980. Šmid, Wacław.

Kiedy fakt implikowany przez teorię stanowi poparcie empiryczne? Studia Filozoficzne, nr 5, 85-94, 1980. Szumilewicz, Irena.

Znaczenie wiedzy w twórczości naukowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 91-102, 1978. Łojewska, Maria Izabela.

Lavoisier a problem odkrycia naukowego. [Rec. Pietruska-Madej, Elżbieta. Metodologiczne problemy rewolucji chemicznej]. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 157-161, 1975. Zamecki, Stefan.

Problemy teorii odkrycia naukowego. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 129-139, 1972. Cackowski, Zdzisław.

O pojęciu odkrycia. [Rec. Hanson, Norwood Russell. An Anatomy of Discovery]. Studia Filozoficzne, nr 3-4 192-194, 1968. Pietruska, Elżbieta.

O metodologii rozwiązywania problemów naukowych. Dialektyka rozdwojenia jednolitego procesu rozwiązywania problemów naukowych i ich filozoficznej interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 2, 135-143, 1967. Polikarow, Azari.