INDEKS TEMATYCZNY

pesymizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O pojęciu pesymizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 87-109, 1989. Garewicz, Jan.

Apokalipsa Włodzimierza Sołowiowa. Znak, nr 384-385, 54-70, 1986. Przebinda, Grzegorz.

Motyw regresu w filozofii europejskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 129-143, 1981. Trębicki, Jerzy.

O szczęściu. Wyd. 5 przejrz. i popr. Warszawa, PWN, 1970; wyd. 12 WN PWN we współpracy z Agorą, 2010. Tatarkiewicz, Władysław.

Rozdroża pesymizmu. Jednostka i społeczeństwo w koncepcji Arthura Schopenhauera. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. Garewicz, Jan.

Sprzeczności schopenhauerowskiego indywidualizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 101-131, 1962. Garewicz, Jan.

"Pesymizm a racjonalizm" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 135-173, 1960. Soldenhoff, Stanisław.

"Niektóre aspekty i zagadnienia dramatu St. I. Witkiewicza Szewcy" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 21-33. Warszawa, PIW, 1957.Szuman, Stefan.