INDEKS TEMATYCZNY

choroba psychiczna / psychiatria


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Obłąkanie i odpowiedzialność. [Rec. Radden, Jennifer. Madness and Reason]. Etyka,, nr 25, 345-350, 1990. Klimowicz, Ewa.

Metodologiczny kształt psychopatologii ekspresji. [Rec. Tyszkiewicz, Magdalena. Psychopatologia ekspresji. Twórczość plastyczna chorych psychicznie]. Studia Filozoficzne, nr 10, 217-219, 1988. Wojewódzki, Tadeusz.

Twórczość cierpiących. Studia Filozoficzne, nr 6, 73-82, 1986. Kozielecki, Józef.

Poznanie człowieka. Metoda Antoniego Kępińskiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 83-94, 1986. Michałkiewicz, Tadeusz.

Aksjologiczne założenia psychiatrii humanistycznej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 219-237, 1983. Kępczyńska, Małgorzata.

Historiozoficzna koncepcja schizofrenii. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 283-293, 1983. Zalewski, Grzegorz.

Psychiatria fenomenologiczna czyli sztuka rozumienia człowieka. [Rec. Berg, Jan Hendrik van der. Inne istnienie. Zasady psychopatologii fenomenologicznej]. Znak, nr 322-323, 641-653, 1981. Galarowicz, Jan.

Ocena moralna a diagnoza psychiatryczna. Etyka, t. 17, 23-38, 1979. Promieńska, Halina.

Etyka a pojęcie zdrowia psychicznego. Etyka, t. 14, 53-68, 1975. Fritzhand, Marek.

Zdrowie psychiczne a etyka. Etyka, t. 14, 69-80, 1975. Jaroszyński, Jan.

Dyskusja po referatach profesorów M. Fritzhanda i J. Jaroszyńskiego. Przewodniczą: prof. dr. W. Dega i prof. dr. B. Górnicki. [Udział wzięli: Dega, W.; Jankowski, H.;Sokołowska, M.; Hołówka, J.; Kielanowski, T.; Olędzki, F.; Starczewska, K.; Glińska, A.; Fritzhand, M.; Jaroszyński, J.; Górnicki, B.]. Etyka, t. 14, 81-96, 1975.

Filozofia w psychiatrii. [Rec. Frankl, Viktor E. Homo patients]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 264-270, 1972. Kościuch, Jan.