INDEKS TEMATYCZNY

wnioskowanie / inferencja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wnioskowania asemantyczne. Studia Filozoficzne, nr 1, 183-198, 1990. Tokarz, Marek.

Zdania faktualne a wyrażenia performatywne - kilka uwag o propozycjach Maxa Blacka. Studia Filozoficzne, nr 3, 149-154, 1989. Uliński, Maciej.

O formie logicznej. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 49-55, 1984. Kiczuk, Stanisław.

O warunkach zastosowania logiki deontycznej we wnioskowaniach prawniczych. Studia Filozoficzne, nr 2, 201-215, 1972. Ziembiński, Zygmunt.

"O dyrektywach inferencji" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 77-90. Warszawa, PWN, 1964. Kokoszyńska, Maria.

"Zasada największej wiarogodności (próba częściowej oceny)" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 221-230. Warszawa, PWN, 1964. Szaniawski, Klemens.

"Częściowe kryterium zasadności wnioskowań niededukcyjnych" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 231-239. Warszawa, PWN, 1964. Ziemba, Zdzisław.

O pojęciu wnioskowania dedukcyjnego. [Polemika z: Czerwiński, Zbigniew. O pojęciu wnioskowania dedukcyjnego]. Studia Filozoficzne, nr 5, 79-81, 1961. Czeżowski, Tadeusz.

O pojęciu wnioskowania dedukcyjnego. Studia Filozoficzne, nr 4, 149-167, 1960. Czerwiński, Zbigniew.

W sprawie racjonalności zawodnych sposobów wnioskowania. Studia Filozoficzne, nr 2, 26-35, 1959.  Szaniawski, Klemens.

Zagadnienie racjonalności zawodnych sposobów wnioskowania. Studia Filozoficzne, nr 4, 14-29, 1958. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Pojęcie wywodu inferencyjnego u Bernarda Bolzana. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 17-26, 1955/1957. Korcik, Antoni.

Sylogistyka u Apulejusza. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 98-135, 1955/1957. Regner, Leopold.

Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 50-67, 1951. Ajdukiewicz, Kazimierz.

O analitycznych aksjomatach i logicznych regułach wnioskowania. Z teorii definicji. Poznań, PTPNi, 1949. Suszko, Roman.