INDEKS PRZEKŁADÓW

Louis Althusser (1918-1990)

strona główna

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Montesqieu, la politique et l'histoire. 1959.

Pour Marx. 1965.

W imię Marksa. Herer, Michał; Ostolski, Adam (wstęp). Warszawa, Wyd. Krytyki Politycznej, 2009. Ss. 333.

avec Balibar, Étienne. Lire le Capital. 1965; 1969.

Czytanie "Kapitału". Dłuski, Wiktor (tłum.); Jaroszewski, Tadeusz M. (wstęp). Warszawa, PIW 1975. Ss. 442.

Lénine et la philosophie. 1968.

FR.: Lenin i filozofia. Migasiński, Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 3-28, 1979.

'Sur le rapport de Marx à Hegel'. 1968.

O stosunku Marksa do Hegla. Siemek, Marek J. (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 6, 133-154, 1972.

Idéologie et appareils idéologiques d'etat (notes pour une recherche). 1069.

Ideologie i aparaty ideologiczne państwa : wskazówki dla poszukiwań. Ponikowski, Bogusław;  Gajda, Janina (tłum.). Warszawa, ZSP, 1983. Ss. 110.

Marx et Lénine devant Hegel. 1972.

Réponse à John Lewis. 1973.

W odpowiedzi Johnowi Lewisowi. Staroń, Andrzej (tłum.). Warszawa, Almapress, 1988. Ss. 60.

Élements d'autocritique. 1974.

1974.

Dialektyka ewolucji teoretycznej młodego Marksa. Nowicki, Światosław Florian (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 11-19, 1975.


Dwa lub trzy (brutalne) słowa o Marksie i Leninie : nareszcie wybuchł kryzys marksizmu! Kowalewski, Zbigniew M. Monde Diplomatique : miesięcznik społeczno-polityczny, nr 8, 20-21, 2009.