EKSPRES FILOZOFICZNY

 

polskie książki filozoficzne od 1946 do 2019 | polskie książki filozoficzne od 2019 | polskie czasopisma filozoficzne | przekłady od 2019

instytuty i katedry filozofii | nominacje profesorskie, habilitacje i doktoraty | konferencje | kronika wydarzeń | postulaty, polemiki, opinie | nekrologi | linki

 

W latach 1993-2007 ukazywały się trzy razy w roku zeszyty Principia - Ekspres Filozoficzny, nieoceniona kronika polskiego życia filozoficznego, a także narzędzie integracji filozoficznej wspólnoty myślowej. Spróbujmy ten informator wskrzesić, wspólnymi siłami, tym razem w formie elektronicznej. A właściwie stwierdzić, czy jest potrzebny. Propozycja jest taka: nadsyłajcie informacje o sobie i swoich środowiskach, a ja będę je umieszczał w sieci. Jeśli inicjatywa wypali, przekażę ją młodszym, aby ciągnęli to dalej. Jeśli informacje nie napłyną, rzecz umrze śmiercią naturalną.

Sam nie będę zbierał materiałów, bo nie mam ani czasu, ani możliwości, ale jeśli je nadeślecie, to zaraz wstawię w odpowiednie miejsce. Proszę tylko przestrzegać przyjętych w EF zasad zapisu, zwłaszcza pozycji literaturowych. A zatem przesyłajcie Państwo informacje o:

- wydanych książkach, indywidualnych bądź zbiorowych (w tym drugim przypadku można dodać spis treści);

- książkach przetłumaczonych;

- uzyskanych stopniach i tytułach;

- organizowanych konferencjach, z linkiem do strony konferencji, seminariach transmitowanych w sieci itp.;

- linki do prowadzonych przez siebie lub polecanych witryn internetowych;

- wydarzeniach godnych odnotowania, w tym nekrologi;

- można też umieszczać krótkie - do 4000 znaków ze spacjami - teksty polemiczne, ogólne reflesje na tematy ważna dla środowiska itd.

Nie będę wstawiał informacji o pojedynczych artykułach w czasopismach. Czekam natomiast - głównie od redakcji - na spisy treści całych numerów (spisane według zasad przyjętych w EF: nazwisko - przecinek - imię - kropka - tytuł - kropka - numery stron - kropka).

Informacje, nadsyłane na adres na adres polindfil@gmail.com mogą znajdować się w tekście e-maila albo w załączniku, krój i wielkość czcionki dowolne, w Wordzie, LibreOffice czy html-u, byle tylko dało się tekst skopiować przez ctrl+C, a potem ctrl+V. (Teksty wstawiam na poziomie kodów html).

Dla przykładu i zachęty wprowadziłem nieco informacji - w większości z dawnych lat - częściowo przenosząc je z Polskiego Indeksu Filozoficznego (który po 2014 r. nie uzyskał dalszego finansowania).

Zapraszam dyrekcje instytutów, kierowniczki/ków katedr filozoficznych, redakcje czasopism, zapaleńców rozsianych po kraju, a wreszcie wszystkie/ch filozofki/ów: nadsyłajcie informacje
A jeśli ich nie nadeślecie, to nie miejcie żalu, że Was w Ekspresie Filozoficznym nie ma.

Wojciech Sady, Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach