INDEKS PRZEKŁADÓW

Hannah Arendt (1906-1975)

strona główna

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Der Liebesbegriff bei Augustin : Versuch einer philosophischen Interpretation. 1929.

We, Refugees. 1943.

My, uchodźcy. Bortnowska, Halina (tłum.). Znak, nr 339-340, 501-511, 1983.

The Origins of Totalitarism. 1951, 1958.

Korzenie totalitaryzmu. Szawiel, Mariola i Grinberg, Daniel (tłum.). Warszawa, Niezależna Oficyna Wydawnicza, 2 tomy, 1993; wyd. zm. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

The Human Condition. 1958.

Kondycja ludzka. Łagodzka, Anna (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2000.

Rahel Varnhagen : the Life of a Jewess. 1958.

Die ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus. 1958.

Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought. 1961, dwa eseje dodane 1968.

Między czasem minionym a przyszłym : osiem ćwiczeń z myśli politycznej. Godyń, Mieczysław i Madej, Wojciech (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1994.

On Revolution. 1963.

O rewolucji. Godyń, Mieczysław (tłum.). Kraków, Totus, 1991.

Eichmann in Jerusalem : A Report on the Banality of Evil. Wyd. popr. 1968.

Eichmann w Jerozolimie : rzecz o banalności zła. Szostkiewicz, Adam (tłum.). Kraków, Znak 1998.

Men in Dark Times. 1968.

FR.: Walter Benjamin 1892-1940. Kopacki, Andrzej (tłum.). Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2007.

1969.

Osiemdziesięcioletni Heidegger. Krzeczkowski, Henryk (tłum.). Znak, nr 240, 691-701, 1974.

On Violence. 1970.

O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie. Łagodzka, Anna i Madej, Wojciech (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1999.

Crises of the Republic: Lying in Politics; Civil Disobedience (zob. powyżej); On Violence; Thoughts on Politics and Revolution. 1972.

Men in Dark Times. 1973.

FR.: O człowieczeństwie w mrocznych czasach. Myśli o Lessingu. Jacki, Agnieszka; Młynarz, Barbara (tłum.). Znak, nr 380-381, 42-66, 1986.


WYDANIA POŚMIERTNE

1977.

Roztargnienie filozofa. Buczyńska-Garewicz (tłum.). Znak, nr 327, 1261-1281, 1981.

The Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in the Modern Age. Feldman, Ron H. (ed., introd.). 1978.

The Life of the Mind. McCarthy, Mary (ed.). 1978.

FR.: Myślenie i zło. Etyka, nr 22, 249-271, 1986.

Myślenie. Buczyńska-Garewicz, Hanna (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1991.

Wola. Piłat, Robert (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1996.

Hannah Arendt/Karl Jaspers Correspondence, 1926-1969. Kohler, Lotte and Saner, Hans (eds); Kimber, Robert and Rita (transl.). 1992.

Hannah Arendt / Martin Heidegger. Briefe 1925 bis 1975. 2002.

Hannah Arendt / Martin Heidegger. Korespondencja z lat 1925-1975. Lisiecka, Sława (tłum.). Warszawa, Inst. Wyd. Pax, 2010.

Responsibility and Judgment. Kohn, Jerome (ed.). 2003.

Odpowiedzialność i władza sądzenia. Madej, Wojciech i Godyń, Mieczysław (tłum.). Warszawa, Prószyński i S-ka, 2006.

The Promise of Politics. Kohn, Jerome (intr.). 2005.

Polityka jako obietnica. Madej, Wojciech i Godyń, Mieczysław (tłum.). Warszawa, Prószyński i S-ka, 2007.


Zorganizowana wina i powszechna odpowiedzialność. Sieradzki, Józef (tłum.). Literatura na Świecie, nr 6 (167), 1985.

Konferencja w Wannsee, czyli Poncjusz Piłat. Sieradzki, Józef (tłum.). Literatura na Świecie, nr 6 (167), 1985.

Czym jest filozofia Existenz? Wyka, Anna (tłum.). Literatura na Świecie, nr 6 (167), 1985.

Odwrócenie porządku kontemplacji i działania. Sieradzki, Józef (tłum.). Literatura na Świecie, nr 6 (167), 1985.

Rozumienie a polityka. Sieradzki, Józef (tłum.). Literatura na Świecie, nr 6 (167), 1985.

Prawda a polityka. Sieradzki, Józef (tłum.). Literatura na Świecie, nr 6 (167), 1985.

Podbój przestrzeni kosmicznej i autorytet człowieka. Łuka, Grażyna (tłum.). Literatura na Świecie, nr 6 (167), 1985.

Odpowiedzialność i władza sądzenia. Madej, Wojciech; Godyń, Mieczysław (tłum.). Warszawa, Prószyński i S-ka, 2006.

Róża Luksemburg (1871-1919). Kuczyński, Rafał i Kuźniarz, Bartosz (tłum.). Kronos, nr 4, 2007.

Salon berliński i inne eseje. Godyń, Mieczysław i Szymański, Sebastian (tłum.). Warszawa, Prószyński i S-ka, 2008.

Pisma żydowskie. Godyń, Mieczysław; Nowak, Piotr; Rzanna, Ewa (tłum.); Nowak, Piotr (wstęp). Warszawa, Biblioteka Kwartalnika KRONOS, 2012.