INDEKS PRZEKŁADÓW

John Langshaw Austin (1911-1960)

strona główna

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Za życia Austin ogłosił zaledwie 7 artykułów, 2 recenzje i dwie krótkie noty. Parę innych tekstów, w tym dwie książki, ogłoszono pośmiertnie na podstawie zachowanych rękopisów bądź nagrań, co zaznaczono poniżej po dacie ich powstania. Prawie wszystkie te teksty w polskich przekładach znalazły się w tomie ogłoszonym w Bibliotece Współczesnych Filozofów - i do niego odnoszą się podane poniżej numery stron:

Mówienie i poznawianie. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum., wstęp, przypisy); Woleński, Jan (przejrzał). (BWF). Warszawa, WN PWN, 1993.

The Line and the Cave in Plato's Republic. 1930s-1940s. (Reconstructed from notes).

Linia i jaskinia w Państwie Platona. 379-397.

Agathon and Eudaimonia in the Ethics of Aristotle. 1939. (Manuscript).

άγαϑόν i εύδαιμονία w Etyce Arystotelesa. 7-47.

Are There A Priori Concepts. 1939.

Czy istnieją pojęcia aprioryczne? 48-77.

The Meaning of a Word. 1940. (Manuscript).

Znaczenie słowa. 78-103.

Other Minds. 1946.

Umysły innych. 104-155.

Truth. 1950.

Prawda. 156-178.

Intelligent Behaviour: A Critical Review of The Concept of Mind. 1950.

Critical Notice: Aristotle's Syllogistic by Jan Łukasiewicz. 1952.

Report on Analysis ‘Problem’ no. 1: ‘What sort of ‘if’ is the ‘if’ in ‘I can if I choose’?’. 1952.

How to Talk - some simple ways. 1953.

Jak mówić? Niektóre z prostych sposobów. 179-205.

Unfair to Facts. 1954. (Manuscript).

Niewiernie wobec faktów. 206-233.

Ifs and Cans. 1956.

Jeżelisy i mogowce. 274-310.

Performative Utterances. 1956. (Corrected transcript of an unscripted radio talk delivered in the BBC).

Wypowiedzi performatywne. 311-334.

A Plea for Excuses: The Presidential Address. 1957.

Jestem niewinny. Rosnerowa, Hanna (tłum.). Znak, nr 276, 667-696, 1977.

Prośba o wybaczenie. 234-273.

Pretending. 1958.

Udawanie. 335-358.

Report on Analysis ‘Problem’ no. 12: ‘All swans are white or black.’ Does this refer to possible swans on canals on Mars?’. 1958.

Sense and Sensibilia. 1962. (Reconstructed from the manuscript notes).

Zmysły i przedmioty zmysłowe. 401-541.

How to Do Things with Words : The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955. 1962.

Jak działać słowami. 545-708.

Performatif-Constatif. 1962.

Three Ways of Spilling Ink. 1966.

Trzy sposoby wylewania atramentu. 359-378.