INDEKS PRZEKŁADÓW

Francis Bacon (1561-1626)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Essays. 1st ed. 1597.

The Advancement and Proficience of Learning Divine and Human. 1605.

De sapientia veterum. 1609.

De principiis atque originibus. c. 1612.

Novum Organum. 1620
Novum Organum. Wikarjak, Jan (tłum.); Ajdukiewicz, Kazimierz (przejrzał, wstęp, przypisy). (BKF). Warszawa, PWN, 1955. Ss. XCVIII+459.

De dignitate et Augmentin Scientiarum. 1623.

Essays, or Counsels Civil and Moral. 3rd ed. 1625.
Eseje. Znamierowski, Czesław (tłum.); Kotarbiński, Tadeusz (wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1959. Ss. XV+277.

New Atlantis. 1627.
Nowa Atlantyda. Kornatowski, Wiktor (tłum., oprac.). Warszawa, PAX, 1954. Ss. 131.
Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy. Kornatowski, Wiktor; Wikarjak, Jan (tłum.); Szacki, Jerzy (wstęp). Warszawa, Alfa-Wero, 1995. Ss. 130.


Sermones fideles seu interiora rerum.
Szkice polityczno-etyczne. Pyrowicz, Stanisław (tłum.). Warszawa, 1909; De Agostini, 2004. Ss. 176.