INDEKS PRZEKŁADÓW

Nikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew (1874-1948)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. 1901.

Новое религиозное сознание и общественность. 1907.

Sub specie aeternitalis. 1907.

Духовный кризис интеллигенции. 1910.

Философия свободы. 1911.

Алексей Степанович Хомяков. 1912.

Душа России. 1915.

Смысл творчества (Опыт оправдания человека). 1916.
Sens twórczości : próba usprawiedliwienia człowieka. Paprocki, Henryk. Kęty, Antyk, 2001. Ss. 281.

[Wykład w Moskwie]. 1917.
Kryzys sztuki. Malzahn, Miłka (tłum., oprac.). Studia z Historii Filozofii, nr 1, 39-63, 2010.

Судьба России (Опыты по психологии войны и национальности). Сборник статей 1914-1917. 1918.

Духовные основы русской революции (Сборник статей) 1917-1918.

Миросозерцание Достоевского. 1923.
Światopogląd Dostojewskiego. Paprocki, Henryk (tłum., oprac.). Kęty, Antyk, 2004. Ss. 138.

Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. 1923.
Filozofia nierówności : listy do nieprzyjaciół : rzecz o filozofii społecznej. Chmielewski, Jacek (tłum., oprac.). Kęty, Antyk - Marek Derewiecki, 2006. Ss. 224.

Смысл истории. 1923.
Sens historii : filozofia losu człowieka. Paprocki, Henryk (tłum.). Kęty, Antyk, 2002. Ss. 151.

Новое средневековье (Размышление о судьбе России). 1924.
Nowe średniowiecze. Reutt, Marjan (tłum. z upoważn. aut.). Warszawa, Rój, 1936; PRZEDRUK Komorów, Antyk - Marcin Dybowski, 1997. Ss. 248.
Nowe średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie. Paprocki, Henryk (tłum., wstęp). Warszawa, Aletheia, 2003. Ss. 239.

Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли. 1926.

Философия свободного духа (Проблематика и апология христианства). 1927.

О назначении человека (Опыт парадоксальной этики). 1931.

Русская религиозная психология и коммунистический атеизм. 1931.

Христианство и классовая борьба. 1931.

О самоубийстве. 1931.
O samobójstwie : studium psychologiczne. Brzeziński, Bartłomiej (tłum., oprac.). Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. 3, fasc. 4, 127-149, 2008.

Судьба человека в современном мире (К пониманию нашей эпохи). 1934.
Nowe średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie. Paprocki, Henryk (tłum., wstęp). Warszawa, Aletheia, 2003. Ss. 239.

Я и мир объектов (Опыт философии одиночества и общения). 1934.
Rozważania o egzystencji : filozofia samotności i wspólnoty. Paprocki, Henryk (tłum.). Kęty, Antyk, 2002. Ss. 113.

Дух и реальность (Основы богочеловеческой духовности). 1935.

Истоки и смысл русского коммунизма. 1938, на рус. 1955.
Źródła i sens komunizmu rosyjskiego. Paprocki, Henryk (tłum., oprac.). Kęty, Antyk - Marek Derewiecki, 2005. Ss. 144.

О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической философии). 1939.
Niewola i wolność człowieka : zarys filozofii personalistycznej. Paprocki, Henryk (tłum., oprac.). Kęty, Antyk, 2003. Ss. 197.

Самопознание (Опыт философской автобиографии). 1940, изд. 1949.
WYBÓR: Świat poznania filozoficznego. Pawlak, Józef (tłum.). Toruń, UMK, 1994. Ss. 77.
Autobiografia filozoficzna. Paprocki, Henryk (tłum.). Kęty, Antyk, 2002. Ss. 340.

Творчество и объективация (Опыт эсхатологической метафизики). 1941, изд. 1947.

Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. 1947, на рус. 1952.
Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka. Paprocki, Henryk (tłum., oprac.). Kęty, Antyk, 2004. Ss. 141.

Русская идея (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века). 1946.
Rosyjska idea. J.C.- S.W. (tłum.). Wyd. 2 popr. Warszawa, Fronda, 1999. Ss. 277.

Опыт эсхатологической метафизики. 1947.
Zarys metafizyki eschatologicznej : twórczość i uprzedmiotowienie. Paradowscy, Wiera i Ryszard (tłum., wstęp). Kęty, Antyk, 2004. Ss. 174.

Царство Духа и царство Кесаря. 1951.
Człowiek i Bóg. Duchowość. Brzeziński, Bartłomiej (tłum.). W Drodze, , nr 8, 35-41, 1998.
Królestwo Ducha i królestwo cezara. Paprocki, Henryk (tłum.). Kęty, Antyk, 2003. Ss. 97.

Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. 1946-1947; на рус. 1996.

Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о. Н. К. Михайловском. Спб 1901


Problem komunizmu. Reutt, Marjan (tłum.). Warszawa, Rój, 1937. Ss. 201.

Rewolucja rosyjska i świat komunistyczny. Krzyżewska, Katarzyna (tłum.). Znak, nr 417-418, 52-67, 1990.

Okruchy twórczości. Podgórzec, Zbigniew (wybór, tłum.). Białystok, Łuk, 1994. Ss. 44.

Człowiek i maszyna : problem socjologii i metafizyki techniki. Matuszczyk, Ewa (tłum.). Idea, vol. 7, 43-67, 1995.

O godności chrześcijaństwa i niegodności chrześcijan. Cz. 1 i 2. Brzeziński, Bartłomiej (tłum.). W Drodze, nr 3, 15-24; nr 4, 5-13, 1998.

Wieczność i czas. Brzeziński, Bartłomiej (tłum.). W Drodze, nr 12, 38-42, 1999.

Głoszę wolność : wybór pism. Paprocki, Henryk (wybór, tłum., wstęp). Warszawa, Aletheia, 1999. Ss. 276.

Dawna rosyjska myśl filozoficzna : główna idea Włodzimierza Sołowjowa : fundamentalna idea filozofii Lwa Szestowa. Brzeziński, Bartłomiej (tłum.). Rocznik Wschodni, nr 7, 182-193, 2001.

Listy Mikołaja Bierdiajewa do Mariana Zdziechowskiego. Pawlak, Józef (oprac.); Grzybowski, Stefan (tłum.). Toruński Przegląd Filozoficzny, nr 5/6, 97-108, 2003.

Myśli. Wiercioch, Wojciech (wybór). Kraków, Miniatura, 2005. Ss. 117.

Duchy rosyjskiej rewolucji. Wodziński, Cezary (tłum.). Kronos : metafizyka, kultura, religia, nr 4, 9-35, 2007.

Powieść astralna : refleksje na temat powieści A. Biełego "Petersburg". Malzahn, Miłka(tłum.). Kronos : metafizyka, kultura, religia, nr 3, 266-273, 2013.

Wojna i kryzys świadomości inteligencji. Herbich, Tomasz (tłum.). Fronda Lux : pismo poświęcone, nr 73, 10-16, 2014.

Słowianofilstwo i idea słowiańska. Herbich, Tomasz (tłum.). Teologia Polityczna, nr 8, 229-234, 2016.