INDEKS PRZEKŁADÓW

Boethius, Antonius Manlius Severinus (ok.480-524)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

De arithmetica. ok. 500-506.

De musica.

De divisione. 515-520?

De syllogismo cathegorico. 505-506.

Introductio ad syllogismos cathegoricos. ok. 523.

De hypotheticis syllogismis De topicis differentiis. ok. 523.

De Trinitate. ok. 520-521.
"W jaki sposób Trójca jest jednym Bogiem, a nie trzema bogami?" w: Traktaty teologiczne. Kijewska, Agnieszka (tłum., wstęp); Bielak, Rafał (tłum.), 39-50. Kęty, Antyk, 2000. Wyd. łac.-pol. Wyd. Marek Derewiecki, 2007.

Utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de divinitate substantialiter praedicentur.
"Czy [nazwy] Ojciec, Syn i Duch Święty orzekane są o Bogu w sposób substancjalny?" w: Traktaty teologiczne. Kijewska, Agnieszka (tłum., wstęp); Bielak, Rafał (tłum.), 51-52. Kęty, Antyk, 2000. Wyd. łac.-pol. Wyd. Marek Derewiecki, 2007.

Quomodo substantiae in eo quod sint bonae sint cum non sint substantialia bona.
"W jaki sposób substancje są dobre w tym, że są, chociaż nie są dobrami substancjalnymi?" w: Traktaty teologiczne. Kijewska, Agnieszka (tłum., wstęp); Bielak, Rafał (tłum.), 53-57. Kęty, Antyk, 2000. Wyd. łac.-pol. Wyd. Marek Derewiecki, 2007.

De fide Catholica.
"O wierze katolickiej" w: Traktaty teologiczne. Kijewska, Agnieszka (tłum., wstęp); Bielak, Rafał (tłum.), 58-65. Kęty, Antyk, 2000. Wyd. łac.-pol. Wyd. Marek Derewiecki, 2007.

Contra Eutychen et Nestorium.
"Przeciwko Eutychesowi i Nestoriuszowi" w: Traktaty teologiczne. Kijewska, Agnieszka (tłum., wstęp); Bielak, Rafał (tłum.), 66-. Kęty, Antyk, 2000. Wyd. łac.-pol. Wyd. Marek Derewiecki, 2007.

De consolatione Philosophiae. 525-526.
O pocieszeniu, jakie daje filozofia. Olszewski, Witold (tłum.); Joachimowicz, Leon (przypisy); Legowicz, Jan (wstęp).(BKF). Warszawa, PWN, 1962. Ss. XIV+171.
O pocieszeniu, jakie daje filozofia. Kurylewicz, Gabriela i Antczak, Mikołaj (tłum., oprac.); Kijewska, Agnieszka (przedm.). Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2006. Ss. 140.

KOMENTARZE

In Isagogen Porphyrii commenta. c. 504-509 i po 510.

In Categorias Aristotelis. ok. 510.

In librum Aristotelis de interpretatione Commentaria minora. ok. 513-516.
In librum Aristotelis de interpretatione Commentaria majora. ok. 513-516.
Komentarz do Hermeneutyki Arystotelesa. Z. 1. Tiuryn, Tomasz (tłum., wstęp). Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2010. Ss. 521.
Komentarz do Hermeneutyki Arystotelesa. Z. 1. Tiuryn, Tomasz (tłum., wstęp). Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2010. Ss. 530-959.

Scholia in Aristotelis Analytica Priora. ok. 520-523.

Commentaria in Topica Ciceronis. (Niekompletny).

PRZEKŁADY

Dialogi in Porphyrium a Victorini translati.

In Categorias Aristotelis.

Interpretatio priorum Analyticorum.

Interpretatio Topicorum Aristotelis.

Interpretatio Elenchorum Sophisticorum Aristotelis.