INDEKS PRZEKŁADÓW

David Bohm (1917-1992)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozoficzne problemy nowego ujęcia mechaniki kwantowej. Wojtasiewicz, Olgierd (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 30-60, 1959.
Filozoficzne problemy wysunięte przez nowe ujęcie mechaniki kwantowej. Część II. Studia Filozoficzne, nr 2, 70-95, 1959.

# mechanika kwantowa #

Causality and Chance in Modern Physics. 1957.
Przyczynowość i przypadek w fizyce współczesnej. Krajewski, Władysław (wstęp), de Broglie, L. (przedmowa), Rouppert, Stanisław (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.

# fizyka #

Wholeness and the Implicate Order. 1980.
Ukryty porządek. Tempczyk, Michał (tłum. i posłowie). Warszawa, Pusty Obłok, 1988. 

with Krishnamurti, Jiddu. The Ending of Time. San Francisco, Harper, 1985.
Wolność od czasu. Trzynaście dialogów. Sobota, Adam (tłum.). Wrocław, Thesaurus Press, 1995.