INDEKS PRZEKŁADÓW

Giordano Bruno (1548-1600)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ars memoriae. 1582.

Il Candelaio. 1582.

Ars reminiscendi. 1583.

Explicatio triginta sigillorum. 1583.

Sigillus sigillorum. 1583.

La Cena de le ceneri. 1584.
Uczta popielcowa w: tenże, Pisma filozoficzne. Zawadzki, Wacław (tłum.); Nowacki, Andrzej (wstęp, przypisy), 49-161. Warszawa, Książka i Wiedza, 1956.

De la causa, principio, et uno. 1584.
O przyczynie, początku i jedności w: tamże, 175-289.

De l'infinito universo et mondi. 1584.

Spaccio de la bestia trionfante. 1584.

Cabala del cavallo Pegaseo. 1585.

De gl'heroici furori. 1585.

Lampas triginta statuarum. 1586.
FRAGMENTY: "Lampa trzydziestu posągów" w: Filozofowie o religii, t. 2. Nowicki, A. (tłum.), 53-98. Warszawa, 1963.

De triplici minimo et mensura. 1591.

De monade numero et figura. 1591.

De innumerabilibus, immenso, et infigurabili. 1991.


Filozofia włoskiego Odrodzenia. Nowicki, Andrzej (red.), 336-355. Warszawa, 1967.

Nowicki, Andrzej. Giordano Bruno. (Myśli i Ludzie), 145-302. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1979