INDEKS PRZEKŁADÓW

Maurice CORNFORTH (1909-1980)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Science Versus Idealism: An Examination of "Pure Empiricism" and Modern Logic. New York: International Publishing, 1947.
FRAGMENT. Pozytywizm logiczny. Gorczycka, Joanna (tłum.). Myśl Współczesna, nr 12, 514-537, 1947.
FRAGMENT. Pozytywizm logiczny. Gorczycka, Joanna (tłum.). Myśl Współczesna, nr 1, 117-139, 1948.
Nauka przeciw idealizmowi: rozważania nad "czystym empiryzmem" i logiką nowoczesną. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949.

Empiryzm logiczny. Gorczycka, Joanna (tłum.). Myśl Współczesna, nr 5, 155-176, 1948.

O pragmatyzmie. Myśl Wspołczesna, nr 3, 168-205, 1949. Cornforth, Maurice.

Dialectical Materialism and Science. 1949.
Materializm dialektyczny a nauki ścisłe. Warszawa, Czytelnik, 1950.

In Defense of Philosophy: Against Positivism and Pragmatism. London, Lawrence & Wishart, 1950.
W obronie filozofii: przeciw pozytywizmowi i pragmatyzmowi. Krońska, Irena (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1952.

Dialectical Materialism: An Introductory Course. Vol. 1, Materialism and the dialectical method. London, Lawrence and Wishart, 1952.
Materializm dialektyczny: wprowadzenie T. 1, Materializm historyczny. Kelles-Krauz, Michał. Warszawa, Książka i Wiedza, 1960. Wyd. 2 uzup. i popr. 1964.

Science Versus Idealism: in defence of philosophy, against positivism and pragmatism. London, Lawrence & Wishart, 1955.
Nauka przeciw idealizmowi: w obronie filozofii przeciw pozytywizmowi i pragmatyzmowi
. Krońska, Irena i Kelles-Krauz, Michał (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1957.