INDEKS PRZEKŁADÓW

Aleksandr S. Cypko


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Konieczność i przypadek w historii. Uwagi o źródłach teologicznych interpretacji postępu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 113-131, 1980. Cypko, Aleksandr S.

# postęp społeczny # materializm historyczny #

"Rzeczywiste skrajności" sprzeczności w społeczeństwie socjalistycznym. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-30, 1980.

# socjalizm #

Optimizm istorii, 1974.
Dialektyka postępu. Czarnowski, Roman i Jędrzejewski, Sławomir (tłum.). Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980.

Dialektyka postępu a socjalizm (o filozoficznych i socjologicznych podstawach "realistycznego pojmowania" socjalizmu. 2 tomy. Warszawa, IFiS PAN, Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR, 1980.