INDEKS PRZEKŁADÓW

Gilles Deleuze (1925-1995)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Empirisme et subjectivité. Essai sur la nature humaine selon Hume. 1953.
Empiryzm i subiektywność: esej o naturze ludzkiej według Hume'a. Jarosz, Krzysztof (tłum.). Warszawa, KR, 2000.

Nietzsche et la philosophie. 1962.
Nietzsche i filozofia. Banasiak, Bogdan (tłum.). Warszawa, Spacja, 1993.

La Philosophie critique de Kant. 1963.
Filozofia krytyczna Kanta: doktryna władz. Banasiak, Bogdan (tłum.). Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1999.

Proust et les signes. 1964.
Proust i znaki. Markowski, Michał Paweł. Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2000.

Nietzsche.  1965.
Nietzsche. Banasiak, Bogdan (tłum.). Warszawa, KR, 2000.

Le Bergsonisme. 1966.
Bergsonizm. Mrówczyński, Piotr (tłum.). Warszawa, KR, 1999.

Différence et répétition. 1968.
Różnica i powtórzenie. Banasiak, Bogdan i Matuszewski, Krzysztof (tłum.). Warszawa, KR, 1997.

Logique du sens. 1969.
Logika sensu. Wilczyński, Grzegorz (tłum.). Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2011.

L'image-mouvement. Cinéma 1. 1983. L'image-temps. Cinéma 2. 1985.
Kino 1. Obraz-ruch 2. Obraz-czas. Margański, Janusz (tłum.). Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2010.

Foucault. 1986.
Foucault. Gusin, Michał (tłum.). Wrocław, Wyd. Nauk. DSWE, 2004.

Pourparlers 1972-1990. 1990.
Negocjacje 1972-1990. Herer, Michał (tłum.). Wrocław, Wyd. Nauk. DSWE, 2007.

avec: Guattari, Félix. Qu'est-ce que la philosophie? 1991.
Co to jest filozofia? Pieniążek, Paweł (tłum.). Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2000.