INDEKS PRZEKŁADÓW

Henry Duméry


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problème de Dieu en philosophie de la religion, 1957.
Problem Boga w filozofii religii : krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji. Kania, Ireneusz (tłum.). Siejkowski, Piotr (wstęp). Kraków, Znak, 1994.

Aneks do: Phénoménologie et religion, 1958.
Filozofia religii i jej przeszłość. mkt (tłum.). Znak, nr 222, 1595-1610, 1972.