INDEKS PRZEKŁADÓW

James Griffin


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

1986
Uwagi o artykule Zygmunta Ziembińskiego "Socjotechniczne uzasadnianie egalitarystycznych formuł sprawiedliwości". Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, nr 22, 101-104, 1986.

Value judgement : improving our ethical beliefs. 1996.
Sąd wartościujący : jak doskonalić przekonania etyczne. Szczubiałka, Michał (tłum.).