INDEKS PRZEKŁADÓW

Erich Hahn


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Historischer Materialismus und marxistische Soziologie. Studien zu methodologischen und erkenntnistheoretischen Grundlagen der soziologischen Forschung, 1968.
Materializm historyczny a socjologia marksistowska. Lipnik, Wanda (tłum.). Warszawa, PWN, 1974.

1975.
Teoretyczne zagadnienia walki ideologicznej. Ochocki, Kazimierz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 3-20, 1977.