INDEKS PRZEKŁADÓW

Richard M. Hare


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

The Promising Game. 1964.
Gra w obiecywanie. Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, nr 21, 151-164, 1984. Hare, Richard M.

1986.
Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych. Lazari-Pawłowska, Ija (tłum.). Etyka, nr 22, 19-25, 1986.