INDEKS PRZEKŁADÓW

Nicolai Hartmann (1882-1950)

strona główna

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Platos Logik des Seins. 1909

Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis. 1921.

Zarys metafizyki poznania. Drzazgowska, Ewa; Piszczatowski, Paweł (tłum.); Baran, Bogdan (przedm.). Warszawa, IFiS PAN, 2007. Ss. XXIII+630.

'Wie ist kritische Ontologie überhaupt möglich?' 1923.

Die Philosophie des deutschen Idealismus. I. Fichte, Schelling und die Romantik. II. Hegel. 1923-1929.

Ethik. I-III. 1926.

FR. w: Hartmann, Nicolai; Hildebrand, Dietrich von. Wypisy z "Etyki". Grabowski, Marian (wybór, red., wstęp). Toruń, UMK, 1999. Ss. 136.

FR.: Miłość do najdalszych. Korobczak, Paweł (tłum.). Ruch Filozoficzny, t. 67, nr 4, 771-790, 2010.

'Systematische Selbstdarstellung'. 1933.

Systematyczna autoprezentacja w: Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja. Garewicz, Jan (tłum.). Toruń, Comer, 1994. Ss. 134.

Das Problem des geistigen Seins : Untersuchungen zur Grundlegung der Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften. 1933.

Zur Grundlegung der Ontologie. 1935.

O podstawach ontologii w: O podstawach ontologii. Cele i drogi analizy kategorialnej. Garewicz, Jan (tłum.). Toruń, Comer, 1994. Ss. 85.

‘Der philosophische Gedanke und seine Geschichte’. 1936.

Myśl filozoficzna i jej historia w: Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja.

Möglichkeit und Wircklichkeit. 1938.

Der Aufbau der realen Welt : Grundriss der allgemeinen Kategorienlehre. 1940.

Neue Wege der Ontologie. 1943.

Nowe drogi ontologii. Kopciuch, Leszek; Mordka, Artur (tłum.). Toruń, Rolewski, 1998. Ss. 121.

'Ziele und Wege der Kategorialanalyse'. 1947.

Cele i drogi analizy kategorialnej w: O podstawach ontologii. Cele i drogi analizy kategorialnej.

1948.

Najważniejsze problemy etyki. W., A. (tłum.). Znak, nr 245, 1422-1454, 1974.

'German Philosophy in the Last Ten Years'. 1949.

Philosophie der Natur : Abriss der speziellen Kategorienlehre. 1950.

Ästhetik, 1953.


Byt duchowy : podstawowe określenia ontologiczne. Kopciuch, Leszek (tłum.). Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, t. 21/22, 21-57, 1998.

Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia? : przyczynek do ugruntowania ogólnej nauki o kategoriach. Noras, Andrzej J. (tłum.). Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, t. 27/28, 7-63, 2000.

Duch obiektywny : fenomen podstawowy i teorie. Mordka, Artur (tłum.). Sofia : Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, nr 8, 249-273, 2008.

Kantowska metafizyka moralności a etyka współczesna. Kopciuch, Leszek (tłum.). Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. 5, fasc. 2, 171-175, 2010.

Kant a filozofia współczesna. Kopciuch, Leszek (tłum.). Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. 5, fasc. 2, 177-183, 2010.