INDEKS PRZEKŁADÓW

Georg Wilhelm Friedrich Hegel


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie. 1801.

Phänomenologie des Geistes. 1807.
Fenomenologia ducha. T. 1 i 2. Landman, Adam (tłum., wstęp, objaśn.). (BKF). Warszawa, PWN, 1963 i 1965. Ss. XXVI+485 i VII+475. WN PWN i Agora, 2010.
Fenomenologia ducha. Nowicki, Światosław Florian (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2002; wyd. 2 2010. Ss. 659.

Wissenschaft der Logik. 1812, 1813, 1816.
Nauka logiki. T. 1 i 2. Landman, Adam (tłum., objaśn.). (BKF). Warszawa, PWN, 1967 i 1968; wyd. 2 zm. Pańków, Marcin (przedm., red. nauk.) WN PWN, 2011. Ss. XLII+545 i VIII+706.

Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. 1817; 3 wyd. 1830.
FRAGMENTY: Encyklopedia nauk filozoficznych. Nowicki, Światosław F. (tłum.). Colloquia Communia, 1(24), 79-123, 1986.
Encyklopedia nauk filozoficznych. Nowicki, Światosław Florian (tłum., wstęp, komentarz). Warszawa, PWN, 1990. Ss. LXXXIV+612.

Grundlinien der Philosophie des Rechts. 1821.
Zasady filozofii prawa. Landman, Adam (tłum.). (BKF). Warszawa, PWN, 1969. Ss. IX+453.


Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte.
Wykłady z filozofii dziejów. T. 1 i 2. Grabowski, Janusz i Landman, Adam (tłum.); Kroński, Tadeusz (wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1958. Ss. LXXVII+337 i 392.

Vorlesungen über die Philosophie der Religion.
Wykłady z filozofii religii. T. 1 i 2. Nowicki, Światosław Florian (tłum., wstęp, przypisy); Węgrzecki, Adam (przejrzał). Warszawa, WN PWN, 2006 i 2007. Ss. LXXIII+472 i VII+574.

Vorlesungen über die Ästhetik. 1835-1838.
Wykłady o estetyce. T. 1, 2 i 3. Grabowski, Janusz i Landman, Adam (tłum.). (BKF). Warszawa, PWN, 1964, 1966 i 1967. Ss. XII+670, IX+575 i VII+773.

Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie.
Wykłady z historii filozofii. T. 1, 2 i 3. Nowicki, Światosław Florian (tłum., wstęp, komentarz); Węgrzecki, Adam (przejrzał); Szymański, Mikołaj (przypisy). (BKF). Warszawa, WN PWN, 1994, 1996 i 2002; wyd. 2 2013. Ss. LIV+793, VI+631 i VII+697.


Pisma wczesne z filozofii religii. Sowinski, Grzegorz (tłum.), Węcławski, Tomasz (posł.). Kraków, Znak, 1999. Ss. 430.

Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne. Poręba, Marcin i Ochocki, Aleksander (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1994.

Das Leben Jesu.
Życie Jezusa. Siemek, Marek J. (tłum, nota). W: Hegel, G. W. F.; Freud, Sigmund. Życie Jezusa. Mojżesz i monoteizm. Warszawa, Czytelnik, 1995.

Die Positivität der christlichen Religion. 1795/96.

Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. 1796/97, fragm.

Der Geist des Christentums und sein Schicksal. 1799/1800.

Die Verfassung Deutschlands. 1800-1802.
Ustrój Niemiec. Wypych, Włodzimierz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 3-30, 1981.

Mancherlei Formen die beim jetzigen Philosophieren vorkommen. 1801.

Die Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie. 1801.

Über das Wesen der philosophischen Kritik. 1802.
O istocie krytyki filozoficznej w ogóle i jej stosunku do obecnego stanu filozofii w szczególności. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 31-39, 1981.

Wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme. 1802.

Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie. 1802.

Glauben und Wissen oder Reflexionsphilosophie der Subjektivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie. 1803.

Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts. 1803.

Wer denkt abstrakt? 1807.

Friedrich Heinrich Jacobis Werke. 1817.

Verhandlungen in der Versammlung der Landstände des Königreichs Württemberg im Jahr 1815 und 1816. 1817.

Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel. 1828.

Hamanns Schriften. 1828.

Über Grundlage, Gliederung und Zeitenfolge der Weltgeschichte. Von J. Görres. 1830.

Über die englische Reformbill. 1831.


Filozofia dziejów i antropologia Hegla : wybór tekstów. Wrocław, UWr, 1966. Ss. 28.

Religia ludowa a chrześcijaństwo. Fragmenty. Krakowski, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 3-25, 1989.

Wiersze i aforyzmy. Jaworski, Wit (wybór, tłum., posłowie), Wawrzyniak, Zdzisław; Lipiński, Krzysztof (tłum.). Kraków, Miniatura, 2003. Ss. 96.