INDEKS PRZEKŁADÓW

Jaakko Hintikka (1929-2015)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Knowledge and Belief - An Introduction to the Logic of the Two Notions. 1962.

'The Modes of Modality'. 1963.
Odmiany modalności w: Eseje logiczno-filozoficzne. Grobler, Adam (tłum., skorowidze); Woleński, Jan (oprac., wstęp). (BWF), 3-26. Warszawa, WN PWN, 1992; wyd. 2 2014. Ss. XIV+497.

'Epistemic Logic and the Methods of Philosophical Analysis'. 1968.
Logika epistemiczna i metody analizy filozoficznej w: Eseje logiczno-filozoficzne. 27-51

Models for Modalities: Selected Essays. 1969.

'On the Logic of Perception'. 1969.
Logika percepcji w: Eseje logiczno-filozoficzne. 209-258.

'Deontic Logic and Its Philosophical Morals'. 1969.
Logika deontyczna i morały filozoficzne z niej wynikające w: Eseje logiczno-filozoficzne. 327-370.

'Knowledge by Acquaintance - Individuation by Acquaintance'. 1972.
Wiedza przez znajomość - indywiduacja przez znajomość w: Eseje logiczno-filozoficzne. 153-185.

The intentions of intentionality and other new models for modalities. 1975.

'Quine of Quantyfying'. 1975.
Dialog o poglądzie Quine'a na kwantyfikację "w" w: Eseje logiczno-filozoficzne. 52-105.

'The Intentions of Intentionality'. 1975.
Intencje intencjonalności w: Eseje logiczno-filozoficzne. 106-152.

The semantics of questions and the questions of semantics: case studies in the interrelations of logic, semantics, and syntax. 1976.

'Language-Games'. 1976.
Gry językowe w: Eseje logiczno-filozoficzne. 447-485.

'Degrees and Dimensions of Intentionality'. 1980.
Stopnie i wymiary intencjonalności w: Eseje logiczno-filozoficzne. 259-293.

'Is Aletic Modal Logic Possible?' 1982.
Czy aletyczna logika modalna jest możliwa? w: Eseje logiczno-filozoficzne. 186-208.

with Hintikka, Merrill B. 'Towards a General Theory of Individuation and Identification'. 1982.
W stronę ogólnej teorii indywiduacji i identyfikacji w: Eseje logiczno-filozoficzne. 294-326.

'New Foundations for a Theory of Questions and Answers'. 1983.
Nowe podstawy teorii pytań i odpowiedzi w: Eseje logiczno-filozoficzne. 372-416.

'Rules, Utilities, and Stategies in Dialogical Games'. 1984.
Reguły, środki taktyczne i strategie w grach dialogowych w: Eseje logiczno-filozoficzne. 417-446.

with Hintikka, Merrill B. Investigating Wittgenstein. 1986.

The Logic of Epistemology and the Epistemology of Logic. 1989.

Ludwig Wittgenstein: Half-Truths and One-and-a-Half-Truths. 1996.

Lingua Universalis vs Calculus Ratiocinator. 1996.

The Principles of Mathematics Revisited. 1996.

Paradigms for Language Theory and Other Essays. 1998.

Language, Truth and Logic in Mathematics. 1998.

Inquiry as Inquiry: A Logic of Scientific Discovery. 1999.

Analyses of Aristotle. 2004.

'Intelectual Autobiography' in: The Philosophy of Jaakko Hintikka. (The Library of Living Philosophers), 1-83. 2006.

Socratic Epistemology : Explorations of Knowledge-Seeking by Questioning. 2007.