INDEKS PRZEKŁADÓW

Imre Lakatos (1922-1974)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Infinite Regress and Foundations of Mathematics. 1962.

Discussion of “History of Science as an Academic Discipline". 1963.

Proofs and Refutations. 1963-1964; ; in an expanded form as 1978a.

A Renaissance of Empiricism in the Recent Philosophy of Mathematics. 1967; in an expanded form as 1978b (PP2)

Criticism and the Methodology of Scientific Research Programmes. 1968a.

Changes in the Problem of Inductive Logic. 1968b.

A Letter to the Director of the London School of Economics. 1968c.

Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. 1970a.
Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych. W: Lakatos, Imre. Pisma z filozofii nauk empirycznych. Sady, Wojciech (wybór, tłum., wstęp); Krajewski, Władysław (przejrzał). (BWF), 3-169. Warszawa, WN PWN, 1995.

Discussion of “Knowledge and Physical Reality" by A. Mercier. 1970b.

Discussion of ‘Scepticism and the Study of History’ by Richard H. Popkin. 1970c.

The History of Science and its Rational Reconstructions. 1971a.
Historia nauki a jej racjonalne rekonstrukcje. W:  Pisma z filozofii nauk empirycznych. 170-234.

Replies to Critics. 1971b.

Discussion Remarks on Papers by Ne‘eman, Yahil, Beckler, Sambursky, Elkana, Agassi, Mendelsohn. 1974a.

Popper on Demarcation and Induction. 1974b.
Popper o demarkacji i indukcji. W:  Pisma z filozofii nauk empirycznych. 235-284.

The Role of Crucial Experiments in Science. 1974c.

Science and Pseudoscience. 1974d.
Nauka i pseudonaukaPisma z filozofii nauk empirycznych. 352-362.

Understanding Toulmin. 1976a.

A Renaissance of Empiricism in the Recent Philosophy of Mathematics? 1976b.

with Zahar, E.G. Why Did Copernicus’s Programme Supersede Ptolemy’s? 1976c.
Dlaczego program badawczy Kopernika wyparł program Ptolemeusza? W: Pisma z filozofii nauk empirycznych. 285-327.

Cauchy and the Continuum : the Significance of Non-Standard Analysis for the History and Philosophy of Mathematics. 1978.


Proofs and Refutations: The Logic of Mathematical Discovery. Worrall, J.; Zahar, E. (eds.). 1976.
Dowody i refutacje : logika odkrycia matematycznego. Kozłowski, Michał; Lipszyc, Katarzyna (tłum.); Zawadowski, Wacław (wstęp). Warszawa, Tikkun, 2005. Ss. 268.

The Methodology of Scientific Research Programmes. (Philosophical Papers: Vol. 1). Worrall, J.; Currie, G. (eds.). 1978.

ZAWARTOŚĆ: 1974d. 1970a. 1971a. 1974. 1976c. Newton's Effect on Scientific Standards.

Mathematics, Science and Epistemology. (Philosophical Papers: Vol. 2). Worrall, J.; Currie, G. (eds.). 1978.

ZAWARTOŚĆ: PART 1. PHILOSOPHY OF MATHEMATICS. 1962. 1967. 1978. What does a mathematical proof prove? The method of analysis-synthesis. PART 2. CRITICAL PAPERS. The problem of appraising scientific theories : three approaches. Necessity, Kneale and Popper. 1968b. On Popperian historiography. Anamalies versus 'crucial experiments' (a rejoinder to Professor Grünbaum). 1976a. PART 3. SCIENCE AND EDUCATION. 1968c. The teaching of the history of science. The social responsibility of science.
Problem oceniania teorii naukowych: trzy podejścia. W:  Pisma z filozofii nauk empirycznych. 328-351.
Społeczna odpowiedzialność nauki. W:  Pisma z filozofii nauk empirycznych. 363-366.

For and Against Method, including Lakatos’s Lectures on Scientific Method and the Lakatos-Feyerabend Correspondence. Motterlini, M. (ed.). 1999.

ZAWARTOŚĆ: Lectures on Scientific Method. 19-109. Lakatos-Feyerabend Correspondence. 119-374. On Rearing Scholars. 375-381. The Intellectuals’ Betrayal of Reason. 393-397.


Historia nauki i jej racjonalne rekonstrukcje. Magala, Sławomir (tłum.).

Problem oceniania teorii naukowych: trzy podejścia. Sady, Wojciech (tłum.). Colloquia Communia, 3-4(32-33), 57-70, 1987.

Dlaczego program badawczy Kopernika wyparł program Ptolemeusza? Sady, Wojciech (tłum.). Colloquia Communia, 3-4(32-33), 71-95, 1987.

Społeczna odpowiedzialność nauki. Sady, Wojciech (tłum.). Colloquia Communia, 3-4(32-33), 97-101.