INDEKS PRZEKŁADÓW

Bruno Latour


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

with Woolgar, Steve. Laboratory Life : the Social Construction of Scientific Facts. 1979.

Les Microbes: guerre et paix. 19. The Pasteurization of France. 1988.

Nous n’avons jamais été modernes : Essais d’anthropologie symétrique. 1991.
Nigdy nie byliśmy nowocześni : studium z antropologii symetrycznej. Gdula, Maciej (tłum.). Warszawa, Oficyna Naukowa, 2011. Ss. 206.

Pandora's Hope : An Essay on the Reality of Science Studies. 1999.
Nadzieja Pandory : eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką. Abriszewski, Krzysztof i in. (tłum.). Toruń, UMK, 2013. Ss. 399.

Politiques de la nature : Comment faire entrer les sciences en démocratie. 2004.
Polityka natury : nauki wkraczają do demokracji. Gdula, Maciej (wstęp); Czarnacka, Agata (tłum.). Warszawa, Wyd. Krytyki Politycznej 2009.

Reassembling the Social - An Introduction to Actor-Network Theory. 2005.
Splatając na nowo to, co społeczne : wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Abriszewski, Krzysztof (wstęp, tłum.), Derra, Aleksandra (tłum.). Kraków, Universitas, 2010.


Prolog w formie dialogu pomiędzy studentem i (cokolwiek) sokratycznym Profesorem. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, nr 1/2, 127-143, 2007.

Dajcie mi laboratorium a poruszę świat. Abriszewski, Krzysztof; Afeltowicz, Łukasz (tłum.). Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, nr 1/2, 163-192, 2009.