INDEKS PRZEKŁADÓW

Emmanuel LEVINAS


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

De l'évasion. Recherches Philosophiques, 5, 373-392, 1935; tekst bardzo rozszerzony: Montpellier, Fata Morgana, 1982.
O uciekaniu. Czarnacka, Agata (tłum.). Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 2007.

De l'Existence à l'Existant. Paris, Vrin, 1947.
Istniejący i istnienie. Margański, Janusz (tłum.). Kraków, Homini, 2006.

"Le Temps et l'Autre" w: Le Choix - le monde - l'existence. Wahl, J. (red.). Grenoble, Paris, Arthaud, 1947.
Czas i to, co inne. Migasiński, Jacek (tłum.). Warszawa, KR, 1999.

En Découvrant l’Existence avec Husserl et Heidegger. Paris, Vrin, 1949.
Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem. Sowa, Ewa (tłum.). Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 2008.

1961.
Sens i etyka. Cichowicz, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 2, 179-185, 1984.

Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité. The Hague, Martinus Nijhoff, 1961.
Całość i nieskończoność: esej o zewnętrzności. Kowalska, Małgorzata (tłum.). Warszawa, WN PWN, 1998.

Difficile liberté. Essais sur le juaisme. Paris, Albin Michel, 1963, 1976.
Trudna wolność: eseje o judaizmie. Kuryś,  Agnieszka i Migasiński, Jacek (tłum.). Gdynia, Atext, 1991.

Quatre lectures talmudiques. Paris, Minuit, 1968.
Cztery lektury talmudyczne. Burska, Ewa (tłum.). Kraków, Oficyna Literacka, 1995.

Autrement qu'être ou au-delà de l'essence. The Hague, Martinus Nijhoff, 1974.
FR.: Bliskość. Bieńkowska, Ewa (tłum.). Znak, nr 259, 85-100, 1976.
Inaczej niż być lub ponad istotą. Mrówczyński, Piotr (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2000.

Noms propres. Montpellier, Fata Morgana, 1976.
Imiona własne. Margański, Janusz (tłum.). Warszawa, KR, 2000.

De Dieu qui vient à l'idée. Paris, Vrin, 1982.
O Bogu, który nawiedza myśl. Kowalska, Małgorzata (tłum.). Kraków, Znak, 1994.

Éthique et infini. Paris, Fayard, 1982.
Etyka i Nieskończony: rozmowy z Philipp'em Nemo. Opolska-Kokoszka, Bogna (tłum.). Kraków, Wyd. Nauk. PAT, 1991.

Filozoficzne określenie idei kultury. Dane etnograficzne. Skarga, Barbara (tłum.), Graff Piotr (przejrzał). Studia Filozoficzne, nr 9, 25-34, 1984.

Dieu, la mort et le temps. Paris, Grasset, 1993.
Bóg, śmierć i czas. Margański, Janusz (tłum.). Kraków, Znak, 2008.

Saint-Cheron, Michaël de. Entretiens avec Emmanuel Levinas 1983-1994. Le Livre de Poche, 2006.
Saint-Cheron, Michaël de. Rozmowy z Emmanuelem Levinasem. Kot, Karolina (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2008.