INDEKS PRZEKŁADÓW

David K. Lewis (1941-2001)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Convention : A Philosophical Study. 1969.

Counterfactuals. 1973; rev. ed. 1986.

On the Plurality of Worlds. 1986.

Parts of Classes. 1991.


99 artykułów, niemal wszystkie, jakie ogłosił, Lewis zebrał w pięciu tomach:

Philosophical Papers. Vol. I. 1983.

Philosophical Papers. Vol. II. 1986.

Papers in Philosophical Logic. 1998.

Papers in Metaphysics and Epistemology. 1999.

Papers in Ethics and Social Philosophy. 2000.

Blisko 20 artykułów ogłoszono pośmiertnie.