INDEKS PRZEKŁADÓW

John Locke (1632-1704)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Epistola de Tolerantia. 1689.
List o tolerancji : tekst łaciński i przekład polski. Joachimowicz, Leon (tłum.); Klibansky, Raymond (przedm.); Marchi,  Ernesto de (wstęp); Ogonowski, Zbigniew (red.). Warszawa, PWN, 1963. Ss. XLII+70.
A Second Letter Concerning Toleration. 1690.
A Third Letter for Toleration. 1692.

Two Treatises of Government. 1689.
FR.: Rozważania dotyczące prawdziwego pochodzenia, zakresu i celu rządu obywatelskiego. Kozłowski, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 123-133, 1982.
Dwa traktaty o rządzie. Rau, Zbigniew (tłum., wstęp, komentarz); Czarnota, Adam (przejrzał). (BKF). Warszawa, WN PWN, 1992. Ss. CXI+353.

An Essay Concerning Human Understanding. 1690.
Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 1 i 2. Gawecki, Bolesław J. (tłum.); Znamierowski, Czesław (przejrzał). (BKF). Warszawa, PWN, 1955. Ss. XII+574 i 643.

Some Considerations on the consequences of the Lowering of Interest and the Raising of the Value of Money. 1691.

Some Thoughts Concerning Education. 1693.
Myśli o wychowaniu. Wnorowski, Feliks (tłum.); Mrozowska, Kamilla (wstęp, komentarz). Wrocław, Ossolineum, 1959. Ss. LXVIII+238.
Myśli o wychowaniu. Heitzman, Marian (tłum., wstęp). Warszawa, Żak, 2002. Ss. 211.

The Reasonableness of Christianity, as Delivered in the Scriptures. 1695.
A Vindication of the Reasonableness of Christianity. 1695.


Wybór pism pedagogicznych. Pohoska, Hanna (oprac.). Warszawa, PZWS, 1948. Ss. 109.