INDEKS PRZEKŁADÓW

György Lukács (1885-1971)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Die Theorie des Romans. 1920.
Teoria powieści: esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki. Goślicki, Jan (tłum.), Brodzka, Anna (posł.). Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1968.

Geschichte und Klassenbewusstsein: Studien über marxistiche Dialektik. 1923.
FR.: Zmiana funkcji materializmu historycznego. Markiewicz, Barbara i Wypych, Tadeusz. Colloquia Communia, nr 5, 44-79, 1982.
FR.: Czym jest marksizm ortodoksyjny? Siemek, Marek (tłum.). Colloquia Communia, nr 2(7), 87-103, 1983.
FR.: Przedmowa do drugiego wydania "Historii i świadomości klasowej". Siemek, Marek (tłum.). Colloquia Communia, nr 1(12), 71-97, 1984.
FR.: Urzeczowienie a świadomość proletariatu. Siemek, Marek (tłum.). Warszawa, Kolegium Otryckie, 1985.
Historia i świadomość klasowa: studia o marksistowskiej dialektyce. Siemek Marek (tłum. i wstęp). Warszawa, PWN, 1988.

1924.
Lenin. Studium struktury myśli. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 3-20, 1978.
Lenin. Studium struktury myśli (II). Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 3-16, 1978.
Lenin. Studium struktury myśli (III). Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 3-21, 1978.

1933.
Moja droga do Marxa. Leśniewska, Maria (tłum.). Colloquia Communia, nr 1(12), 55-59, 1984.

1947. [Artykuł napisany specjalnie dla MW].
Nietzsche a faszyzm. Myśl Współczesna, nr 3, 305-329, 1947.
PRZEDRUK: Colloquia Communia, 3-6(20-23), 191-212, 1985.
Nietzsche jako prekursor estetyki faszystowskiej. Hertz, Paweł (tłum.). Myśl Współczesna, nr 4, 3-28, 1947.

Der junge Hegel: Über die Beziehungen von Dialektik und Ökonomie. 1948.
FR.: Młody Hegel: ekonomia okresu jenajskiego. Siemek, M. J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 3-20, 1979. Siemek, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7, 3-24, 1979.
FR.: Młody Hegel: tragedia w łonie etyczności
Młody Hegel: o powiązaniach dialektyki z ekonomią. Siemek, Marek J. (tłum. i wstęp). Warszawa, PWN, 1980.

Balzac jako krytyk Stendhala. Warszawa, Kraków, Czytelnik, 1948.

Balzac, Stendhal i Zola. Matuszewski, Ryszard (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1951.

Od Goethego do Balzaka: studia z historii literatury XVIII i XIX wieku. Żurowski, Maciej (wybór), Herbert, Zdzisław i in. (tłum.). Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1958.

Zur Gegenwartsbedeutung des kritischen Realismus. 1958.
FR.: Realizm krytyczny w społeczeństwie socjalistycznym. Rudzki, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne nr 3, 29-79, 1957.

1958.
Moja droga do Marxa. Postscriptum. Łazarska, Małgorzata i Marciniak, Piotr (tłum.). Colloquia Communia, nr 1(12), 61-69, 1984.

Ästhetik. Teil I. 1963.
FR.: Ogólne cechy relacji między podmiotem a przedmiotem w estetyce. Kasajew, Leon (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 135-154, 1982.

Pisma krytyczno-teoretyczne Georga Lukácsa: 1908-1932. Morawski, Stefan (wybór i wstęp). Warszawa, Instytut Kultury, 1994.

[Specyfika zjawiska estetycznego]. ?
FREGMENT: Religia i życie codzienne. Siemek, Marek J. (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 8, 32-60, 1972.

Von Nietzsche zu Hegel. 1966.
FR.: O pokonaniu niemieckiej przeszłości. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-19, 1980.

Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Darmstadt, Luchterhand, 1971-1973.
FR.: Praca. Borkowska, Judyta (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 8, 5-31, 1972.
FR.: Przyczynek do ontologii momentu idealnego. Ślęczka, Kazimierz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8, 9-55, 1976.
Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. Cz. 1. Współczesny stan problemu. Ślęczka, Kazimierz (tłum), Almási, Miklós (wstęp). Warszawa, PWN, 1982.
Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. Cz. 2. Najważniejsze kompleksy problemowe. Ślęczka, Kazimierz (tłum). Warszawa, PWN, 1984.
Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. Cz. 3, Prolegomena. Ślęczka, Kazimierz (tłum.). Warszawa, PWN, 1985.