INDEKS PRZEKŁADÓW

Herbert Marcuse (1898-1979)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Der deutsche Künstlerroman. 1922.

1928.
Przyczynki do fenomenologii materializmu historycznego. Łoziński, Jerzy (tłum.). Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 97-123, 1983.

1930-1931.
O problemie dialektyki. Stawiński, Janusz (tłum.), Łoziński, Jerzy (popr.). Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 125-153, 1983.

Hegels Ontologie und die Grundlegung einer Theorie der Geschichtlichkeit. 1932.

'Neue Quellen zur Grundlegung des historischen Materialismus'. 1932.

1937.
Filozofia a teoria krytyczna. Łoziński, Jerzy (tłum.). Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 155-169, 1983.

Reason and Revolution. Hegel and the Rise of Social Theory. 1941.
Rozum i rewolucja. Hehel i powstanie teorii społecznej. Petsch, Danuta (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1962.

Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud. 1955.
FR.: Krytyka rewizjonizmu neofreudowskiego. Wodzyńska-Walicka, Maria (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(44-47), 85-100, 1989.
Eros i cywilizacja. Jankowska, Hanna i Pawelski, Arnold (tłum.). Warszawa, Wyd. Muza, 1998.

Soviet Marxism. 1958.

One-Dimensional Man. 1964.
FR.: Myślenie negatywne: zwyciężona logika sprzeciwu. Godycki-Ćwirko, Maciej (tłum.), Gromczyński, Wiesław (przejrzał). Studia Filozoficzne, nr 7, 157-168, 1984.
FR.: Zwycięstwo nad świadomością nieszczęśliwą: represywna desublimacja. Koenig, Zofia (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 145-161, 1986.
FR.: Od myślenia negatywnego do pozytywnego: racjonalność technologiczna i logika panowania. Godycki-Ćwirko, Maciej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 133-148, 1987.
FR.: Człowiek jednowymiarowy. Wprowadzenie. Paraliż krytycyzmu: społeczeństwo bez opozycji. Konopacki, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 169-197, 1987. # społeczeństwo #
Człowiek jednowymiarowy : badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. Konopacki, Stanisław i inni (tłum.), Gromczyński, Wiesław (wstęp). Warszawa, PWN, 1991.

Versuch über Befreiung / An Essay on Liberation. 1969.
FRAGMET: Nowa wrażliwość. Czajka, Anna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7-8, 17-30, 1982.

The Aesthetic Dimension. 1978.


Trwałość sztuki: przeciw określonej estetyce marksistowskiej. Literatura na świecie, nr 5 (142), 1983.

Socjalizm narodowy contra Hegel. Petsch, Danuta (tłum.). Pismo literacko-artystyczne, nr 4 (47), 1986.

Walka z liberalizmem w totalitarnej koncepcji państwa. Łoziński, Jerzy (tłum.). W: Szkoła frankfurcka. Łoziński, Jerzy (red.). Warszawa, Kolegium Otryckie, 1985-1987.

O pojęciu istoty. Łoziński, Jerzy (tłum.). W: Szkoła frankfurcka.

z: HorkheimerMaxemem)Filozofia a teoria krytyczna. Łoziński, Jerzy (tłum.). W: Szkoła frankfurcka.

O pewnych społecznych implikacjach współczesnej techniki. Stawiński, Janusz (tłum.). W: Szkoła frankfurcka.

Kontrrewolucja i rewolta. W: Zmierzch estetyki - rzekomy czy autentyczny? Morawski, Stefan (red.).

Trwałość sztuki: przeciw określonej estetyce marksistowskiej. W: Zmierzch estetyki - rzekomy czy autentyczny?

Walka z liberalizmem w totalitarnej koncepcji państwa. Łoziński, Jerzy (tłum.). W: Marksizm XX wieku : antologia tekstów. Dobieszewski, Janusz i Siemek, Marek J. (red.). Warszawa, UW, 1990.

Triumf pozytywnego myślenia: jednowymiarowa filozofia. Kozłowski, Marek (tłum.). W: Marksizm XX wieku : antologia tekstów.

Esej o wyzwoleniu. Palczewski, Marek i Konopacki, Stanisław (tłum.). W: Marksizm XX wieku : antologia tekstów.

Humanizm socjalistyczny? Lewą Nogą, nr 11, 1999.

Nowe podstawy materializmu historycznego, cz.1. Lewą Nogą, nr 13, 2001.