INDEKS PRZEKŁADÓW

Jacques Maritain (1882-1973)

strona główna

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Art et scolastique. 1920.

Sztuka i mądrość. Górscy, K. i K. (tłum.). Poznań, Księg. św. Wojciecha, 1936. Ss. VII+212.

Trois réformateurs : Luther, Descartes, Rousseau. 1925.

Trzej reformatorzy : Luter - Descartes - Rousseau. Michalski, Konstanty (tłum., przedm.). Warszawa, Verbum, 1939. Wyd. 2 popr. Lisicki, Paweł (wstęp). Warszawa, Fronda, 2005. Ss. 255.

Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir. 1932.

FR.: Wielkość i nędza metafizyki. Mroczkowski, Przemysław (tłum.). Znak, 13, 525-543, 1948.

De la philosophie chrétienne. 1933.

Science et sagesse, suivi d’éclaircissements sur ses frontières et son objet. 1935.

Nauka i mądrość. Reutt, Marjan (tłum.). Warszawa, Rój, 1936; wyd. 2 popr. Warszawa, Fronda, 2005. Ss. 276.

Humanisme intégralHumanisme intégral: problemes temporels et spirituals d'une nouvelle chrétienté. 1936.

Humanizm integralny: zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego. Budzisz, January (przedm. i tłum.) (Biblioteka Polska t. 14). Londyn, Veritas, 1960; Warszawa, Krąg, 1981; Warszawa, Zbliżenia, 1981.

À travers le désastre. 1941.

Drogami klęski. Warszawa, Nowa, 1983. Ss. 92.

La signification de l'athéisme contemporain. 1949.

FR.: Sens współczesnego ateizmu. Ziernicki, Arkadiusz (tłum.). Znak, nr 424, 3-15, 1990.

Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie morale. 1951.

Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej. Styczeń, Tadeusz (przedm.), Merecki, Jarosław (tłum.). Lublin, KUL, 2001. Ss. 207.

Man and the State. 1951.

Człowiek i państwo. Grobler, Adam (tłum.). Kraków, Znak, 1993.

On the Philosophy of History. 1957.

FR.: Bóg a tajemnica świata. Gowin, Anna (tłum.). Znak, nr 386, 3-25, 1987.

Challenges and renewals. Evans, J. W. and Ward, L. (eds.). 1966.

Pisma filozoficzne. Turowicz, Jerzy (przedm.), Fenrychowa, Janina (tłum.). Kraków, Znak, 1988.

De la grâce et de l'humanité de Jésus. 1967.

Łaska i człowieczeństwo Jezusa. Ziernicki, Arkadiusz (tłum., oprac.). Warszawa, Fronda, 2001. Ss. 132.


Prawda i braterstwo. M., H. (tłum.). Znak, nr 50-51, 1011-1016, 1958.

1973.

Kościół i świat. Nosalewska, Zofia (tłum.). Znak, nr 236, 154-157, 1974.

Garrigou-Lagrange, Réginald; Maritain, Jacques; Gilson, Étienne; Lubac, Henri de. Nadprzyrodzoność w centrum debaty teologicznej XX wieku. Milcarek, Paweł (oprac., tłum.); Kaznowski, Jan (tłum.). Christianitas, nr 44, 167-212, 2010.

Maritain, Jacques i Raissa; Moris Maurin. Kontemplacja w świecie. Wyd. 2 uzup. Poznań, W drodze, 2011. 221.