INDEKS PRZEKŁADÓW

Karl Marx


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Wypracowanie maturalne]. 1935.
Rozważania młodzieńca przy wyborze zawodu. Walentowicz, Halina (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7, 153-156, 1984.

Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. (1857-1858).
FR.: Studia Filozoficzne, nr 2, 3-6, 1967.
FR.: Ogólna charakterystyka społeczeństwa burżuazyjnego w odróżnieniu od przedkapitalistycznych formacji społecznych i przyszłego społeczeństwa komunistycznego. Wyrozębski, Zygmunt Jan (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 3-15, 1979.