INDEKS PRZEKŁADÓW

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Phénoménologie de la perception. 1945.
FR.: Pole fenomenalne. Migasiński, Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 37-46, 1980.
Fenomenologia percepcji. Kowalska, Małgorzata i Migasiński, Jacek (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2001.

Humanisme et terreur. Essai sur le problème communiste. 1947.
Humanizm i terror: esej o problemie komunistycznym. Migasińki, Jacek (tłum.). Warszawa, Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej, 2005.

Éloge de la Philosophie et autres essais. 1960.
Pochwała filozofii. Mrówka, Kazimierz (tłum.). Kraków, Aureus, 2003.

L’Œil et l’esprit. Paris, Gallimard, 1961.
Oko i umysł: szkice o malarstwie. Cichowicz, Stanisław (tłum.). Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1996.

Le Visible et l’invisible. Suivi de notes de travail. 1964.
Widzialne i niewidzialne. Kowalska, Małgorzata i Migasiński, Jacek. Warszawa, Aletheia, 1996.

La Prose du monde. 1969.
Proza świata: eseje o mowie. Bieńkowska, Ewa i Cichowicz, Stanisław i Skoczylas, Joanna (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1976.