INDEKS PRZEKŁADÓW

George Edward Moore (1873-1958)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

'In What Sense, If Any, Do Past and Future Time Exist?' 1897.

'The Nature of Judgment'. 1899.

'The Value of Religion'. 1901.

'The Refutation of Idealism'. 1903a.

Principia Ethica. 1903b.
Zasady etyki. Znamierowski, Czesław (tłum.). Warszawa, M. Arct, 1919. Ss. XXIV+226. Warszawa, De Agostini, 2003. Ss. XXV+357.

'The Nature and Reality of Objects of Perception'. 1905.

'Professor James' "Pragmatism"'. 1908.

Ethics. 1912.
Etyka. Szawarski, Zbigniew (tłum., wstęp). (BKF). Warszawa, PWN, 1980. Ss. XXX+174.

'The Status of Sense Data'. 1914.
Status danych zmysłowych w: Filozofia percepcji. Chwedeńczuk, Bohdan (wybór, wstęp). (Fragmenty filozofii analitycznej, t. III), Jedynak, Anna (tłum.), 23-44. Warszawa, Aletheia, 1995.

'Some Judgments of Perception'. 1918.

'External and Internal Relations'. 1919-20.

Philosophical Studies. 1922.

ZAWARTOŚĆ m.in.: 1903a. 1905, 1908. 1918. 'The Conception of Intrinsic Value'. 1919-1920. 'The Nature of Moral Philosophy'.

'Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular?' 1923.

'A Defence of Common Sense'. 1925.
Obrona Zdrowego Rozsądku w: Moore, G. E. O metodzie filozoficznej : wybór tekstów. Wojciech Sady (wstęp, wybór, tłum.). [Wydanie pełne błędów drukarskich]. Warszawa, Klub Otrycki, 1990. Ss. 127.

'Is Goodness a Quality?' 1932.
Czy dobro jest własnością? w: Hempoliński, Michał. Brytyjska filozofia analityczna.  (Myśli i Ludzie), 160-174. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974.

'Is Existence a Predicate?' 1936.

'Proof of an External World'. 1939.
Dowód na istnienie świata zewnętrznego w: Moore, G. E. O metodzie filozoficznej.

'An Autobiography'. 1942.
Autobiografia w: Moore, G. E. O metodzie filozoficznej.

'A Reply to My Critics'. 1942.

Some Main Problems of Philosophy. 1953.
Z głównych zagadnień filozofii. Znamierowski, Czesław (tłum.). Warszawa, PWN, 1967. Ss. 679.

Philosophical Papers. 1959.

ZAWARTOŚĆ m.in.: 1923. 1925. 1932. 1936. 1939. 'Russell's Theory of Descriptions'. 'Four Forms of Scepticism'. 'Certainty'. 'Wittgenstein's Lectures in 1930-33'.

Commonplace Book 1919-1953. 1962.

Lectures on Philosophy. Lewy, C. (wyd.). 1966. 

Wykłady z lat 1928-1929 o postrzeganiu i realności świata materialnego; 1925-1926 o filozofii logiki i ujęciu klas przez Russella; 1933-1934 o celach i metodzie filozofii oraz naturze analizy filozoficznej.
 w: Moore, G. E. O metodzie filozoficznej.