INDEKS PRZEKŁADÓW

Emmanuel Mounier


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Przekrój ideowy Francji roku 1946. Starowieyska-Morstinowa, Zofia (tłum.). Znak, nr 3, 287-305, 1946.

Odpowiedzialność myśli chrześcijańskiej. Fragment rozprawy, Turowiczowa, Anna (tłum.). Znak, nr 63, 1163-1166, 1959.

Qu'est-ce que le personnalisme? 1947.
fragm. Kryzys XX wieku. Turowiczowa, Anna (tłum.). Znak, nr 44, 125-129, 1958.
Co to jest personalizm? oraz wybór innych prac. Krasiński, Andrzej (wybór i red.), Krasiński, Andrzej i Turowiczowa, Anna i Eska, Donata (tłum.). Kraków, Znak, 1960.

Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac. Zabłocki, Janusz (red.). Kraków, Znak, 1965.

Chrześcijaństwo i pojęcie postępu. Zabłocki, Janusz (red.). Kraków, Znak, 1968.