INDEKS PRZEKŁADÓW

Chaïm PERELMAN


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

xxxx
Reguła sprawiedliwości. Dąmbska, I. (tłum.). Ruch Filozoficzny, XX (4), 263-269, 1961.

1970.
Dialektyka i dialog. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 79-86, 1975.
ERRATA: Studia Filozoficzne, nr 9, 183-184, 1975.

[Referat]. 1971.
Usprawiedliwienie norm. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 11, 111-119, 1973. Perelman, Chaïm.