INDEKS PRZEKŁADÓW

Karl Raimund Popper (1902-1994)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Logik der Forschung. 1935.

The Open Society and Its Enemies. (2 Volumes). 1945.
FR.: Czy historia ma jakiś sens? Halina Bortnowska (tłum.). Znak, nr 257-258, 1384-1395, 1975.
Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. 1, Urok Platona. Krahelska, Halina (tłum.); Chmielewski, Adam (oprac.). (BWF). Warszawa, WN PWN, 1993. Ss. 367.
Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. 2, Wysoka fala proroctw : Hegel, Marks i następstwa. Krahelska, Halina (tłum.); Chmielewski, Adam (oprac.). (BWF). Warszawa, WN PWN, 1993. Ss. 422.

‘New Foundations for Logic’. 1947, with corrections 1948.

‘Logic Without Assumptions’. 1947.

The Poverty of Historicism. 1957.
Nędza historycyzmu. Amsterdamski, Stefan (red.). Warszawa, Krąg, 1984 [wyd. poza cenzurą]; WN PWN, 1999. Ss. 163.

The Logic of Scientific Discovery. 1959. [Ang. tłum. 1935; tekst rozszerzony].
Logika odkrycia naukowego. Niklas, Urszula (tłum.); Kmita, Jerzy (wstęp). Warszawa, PWN, 1977; wyd. 2 2002. Ss. 382.

Conjectures and Refutations : The Growth of Scientific Knowledge. 1963.
FR.: Utopia i przemoc. Szawiel, Tadeusz (tłum.). Znak, nr 283, 98-108, 1978.
FR.: Status poznawczy nauki i metafizyki. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Znak, nr 285, 367-387, 1978.
FR.: Czym jest dialektyka? Rosiński, Marian (tłum.). Colloquia Communia, 2(43), 85-102, 1989.
Droga do wiedzy : domysły i refutacje. Amsterdamski, Stefan (tłum.). (BWF). Warszawa, WN PWN, 1999. Ss. VIII+711.

Objective Knowledge : An Evolutionary Approach. 1972.
Wiedza obiektywna : ewolucyjna teoria epistemologiczna. Chmielewski, Adam (tłum., wstęp). (BWF). Warszawa, WN PWN, 1992; wyd. 2 2002. Ss. XXXIX+512.

'Unended Quest : An Intellectual Autobiography'. ‘Replies to My Critics’. In: The Philosophy of Karl Popper. Schilpp, P.A. (ed.). 1974. [Wyd. książkowe autobiografii 1976].
FR.: Droga do Logik der Forschung. Życiński, Józef (tłum.). Znak, nr 283, 90-97, 1978.
Nieustanne poszukiwania : autobiografia intelektualna. Chmielewski, Adam (tłum.). Kraków, Znak, 1997. Ss. 302.

'The Rationality of Scientific Revolutions'. 1975.

'A Note on Verisimilitude'. 1976.

‘The Logic of the Social Sciences’. ‘Revolution or Reform?’. 1976.

with Eccles, J.C. The Self and Its Brain : An Argument for Interactionism. 1977.

Die Beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. 1979. [Ocalała część pierwotnej wersji 1935].

Quantum Theory and the Schism in Physics. 1982.

The Open Universe : An Argument for Indeterminism. 1982.
Wszechświat otwarty : argument na rzecz indeterminizmu. Chmielewski, Adam (tłum.). Kraków, Znak, 1996. Ss. 222.

Realism and the Aim of Science. 1983.

with Miller, D. ‘A Proof of the Impossibility of Inductive Probability’. 1983.

‘Why Probabilistic Support is Not Inductive’. 1987.

A World of Propensities. 1990.
Świat skłonności. Chmielewski, Adam (tłum.). Kraków, Znak, 1996. Ss. 64.

Auf der Suche nach einer besseren Welt / In Search of a Better World. 1992.
W poszukiwaniu lepszego świata : wykłady i rozprawy z trzydziestu lat. Malinowski, Antoni (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1997. Ss. 297.

Knowledge and the Body-Mind Problem : In Defence of Interactionism. 1994.
Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu : w obronie interakcji. Baszniak, Tadeusz (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1998. Ss. 199.

The Myth of the Framework : In Defence of Science and Rationality. 1994.
Mit schematu pojęciowego : w obronie nauki i racjonalności. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1997. Ss. 273.


xxx
W stronę racjonalnej teorii tradycji. Bortnowska, H. (tłum.). Znak, nr 109-110, 857-869, 1963.

xxx
Prawda nie jest oczywistą (fragment). Bortnowska, H. (tłum.). Znak, nr 109-110, 869-872, 1963.

[Odczyt]. 1988.
A World of Propensities. Two New Views of Causality. Ruch Filozoficzny, XLVI (4), 361-373, 1989.

Popper, Karl R.; Lorenz, Konrad. The Future is Open. 1985.
Przyszłość jest otwarta. Cz. 3. Fiut, Ignacy S. (tłum.). Nowa Krytyka, nr 5, 135-145, 1994.

Condry, John; Popper, Karl. Telewizja - zagrożenie dla demokracji. Król, Marcin (tłum., posłowie). Warszawa, Sic!, 1996. Ss. 77.

Czy księżyc może rzucić światło na drogi Parmenidesa? Chmielewski, Adam (tłum.). Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. 1, fasc. 1, 161-168, 2006.

Emancypacja przez wiedzę. Cz. 1. Stanosz, Barbara (tłum.). Bez Dogmatu, nr 77, 26-29, 2008.
Emancypacja przez wiedzę. Cz. 2. Dominiczak, A. (tłum.). Bez Dogmatu, nr 78, 26-28, 2008.

Przyszłość jest otwarta. Rozmowę przeprowadził Adam Chmielewski. Odra, nr spec., 136-140, 2011.