INDEKS PRZEKŁADÓW

John Rawls (1921-2002)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

A Theory of Justice. 1971, 1999.
Teoria sprawiedliwości. Panufnik, Maciej i Pasek, Jarosław i Romaniuk, Adam (tłum. wg wyd. z 1971). Warszawa, WN PWN 1994. Ss. XVIII+869.
Teoria sprawiedliwości. Szymański, Sebastian (tłum. przejrzał i uzup. wg wyd. 1999). WN PWN, Warszawa, 2009. Ss. 855.

Political Liberalism. 1993.
Liberalizm polityczny. Romaniuk, Adam (tłum.); Porębski, Czesław (wstęp). Warszawa, WN PWN, 1998; wyd. 2 2012. Ss. XXIV+534.

The Law of Peoples. 1999.
Prawo ludów. Kozłowski, Michał (tłum.). Warszawa, Fundacja Aletheia, 2001. Ss. 258.

Collected Papers. Freeman, S. (ed.). 1999.

Lectures on the History of Moral Philosophy. Herman, B. (ed.). 1999.

Justice as Fairness: A Restatement. Kelly, E. (ed.). 2001

Lectures on the History of Political Philosophy. Freeman, S. (ed). 2007.
Wykłady z historii filozofii polityki. Szymański, Sebastian (tłum.). Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Ss. 605.

A Brief Inquiry into the Meaning of Sin & Faith. Nagel, T. (ed.), 2009.

M.in. On My Religion. 


Dziedzina polityczności i częściowy konsensus. Romaniuk, Adam (tłum.). Krytyka Polityczna, nr 11/12, 86-96, 2007.