INDEKS PRZEKŁADÓW

Richard Rorty


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Philosophy and the Mirror of Nature. 1979.
Filozofia a zwierciadło natury. Szczubiałka, Michał (tłum.). Warszawa, Aletheia/Spacja, 1994.

Consequences of Pragmatism. Essays: 1972-1980. 1982.
Konsekwencje pragmatyzmu: eseje z lat 1972-1980. Karkowski, Czesław (tłum.). Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 1998.

1985.
Habermas i Lyotard o postmodernizmie. Kaniowska, Katarzyna; Kaniowski, Andrzej M. (tłum.). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 147-156, 1986.

Contingency, Irony and Solidarity. 1989.
Przygodność, ironia i solidarność. Popowski, Wacław Jan (tłum.). Warszawa, Spacja, 1996.

Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers I. 1991.
Obiektywność, relatywizm i prawda. Margański, Janusz (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1999.

Truth without Correspondence to Reality. 1994.
Prawda bez korespondencji z rzeczywistością. Grygieńć, Janusz (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 3(79), 43-61, 2011.

Habermas, Jürgen i Rorty, Richard i Kołakowski, Leszek. Stan filozofii współczesnej. Niżnik, Józef (tłum.). Warszawa, IFiS PAN, 1996.

Achieving Our Country. Leftist Thought in Twentieth Century America. 1998.
Spełnianie obietnicy naszego kraju: myśl lewicowa w dwudziestowiecznej Ameryce. Karalus, Andrzej i Szahaj, Andrzej. Toruń, Wyd. Nauk. UMK, 2010.

with Vattimo, Gianni. The Future of Religion. Zabala, Santiago (ed.). 2005.
Przyszłość religii. Królak, Sławomir (tłum.). Kraków, Wyd. UJ, 2010.

Philosophy as Cultural Politics. Philosophical Papers IV. 2007.
Filozofia jako polityka kulturalna. Baran, Bogdan (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 2009.

"Intellectual Autobiography" w: The Philosophy of Richard Rorty. Randall E. Auxier and Lewis E. Hahn (eds), (Library of Living Philosophers, vol. XXXII), 3-23. 2009.
Autobiografia intelektualna. Bińczyk, Ewa i Grygieńć, Janusz (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 3(79), 9-41, 2011.