INDEKS TEMATYCZNY

DEMOKRYT z Abdery


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O indyjskim rodowodzie abderyckiej koncepcji próżni. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 5-28, 1973. Góra, Stanisław J.

Treść poznawcza wrażeń zmysłowych. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Cackowski, Zdzisław.

Najnowsza monografia o Demokrycie [Rec. Asmus, W. F. Demokrit]. Studia Filozoficzne, nr 3, 213-216, 1961. Kupis, Bogdan.

Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1960; wyd. 2 Warszawa, Aletheia, 2000. Krokiewicz, Adam.

Hedonistyczna etyka Epikura. Warszawa, PWN, 1959. Pąkcińska, Maria.