INDEKS TEMATYCZNY

GILSON, Étienne Henry


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Historyk filozofii i jego filozofia. W dziesiątą rocznicę śmierci Etienne Gilsona (1884-1978). Studia Filozoficzne, nr 4, 69-80, 1988. Michalski, Stanisław.

Estetyka Etienne Gilsona. Znak, nr 331, 543-555, 1982. Wołczyński, Andrzej.

Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 19-40, 1981.
Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych (dokończenie). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 43-70, 1982. Chudy, Wojciech.

Etienne Gilson (1884-1978). Próba charakterystyki dzieła. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 65-82, 1980. Budzisz, January.

Opoka mądrości. Pamięci Etienne Gilsona - jako wyraz czci i miłości. Znak, nr 303, 922-941, 1979. Swieżawski, Stefan.

Zagadnienie punktu wyjścia w filozofii a realizm. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 47-59, 1977. Półtawski, Andrzej.

E. Gilsona stanowisko wobec problemu celowości. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 101-105, 1976. Mazierski, Stanisław.

Tomizm - filozofia współczesna? Studia Filozoficzne, nr 9, 3-17, 1976. Płużański, Tadeusz.

Etienne Gilsona koncepcja sztuki. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 139-158, 1975. Wołczyński, Andrzej.

Dwie współczesne interpretacje filozofii św. Bonawentury. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 13-38, 1974. Zieliński, Edward Iwo.

Realizm metodyczny Etienne Gilsona. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-202, 1969. Chojnacki, Piotr.

"Theologiae philosophantes". Roczniki Filozoficzne, 16(1), 5-17, 1969. Kurdziałek, Marian.

Realizm z bożego przyzwolenia. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 86-103, 1969. Piluś, Henryk.

Gilsonowska koncepcja historii filozofii. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 61-72, 1965. Czerkawski, Jan.

Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 135-159, 1962. Stępień, Antoni B.