INDEKS TEMATYCZNY

KRĄPIEC, Mieczysław Albert 


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Egzystencjalizm Sartre’a a tomizm egzystencjalny. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 14, 231-250, 2005. Bogusławski, Marcin.

 

Antyfundamentalizm filozofii hermeneutyczno-pragmatycznej i fundamentalizm filozofii klasycznej. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 159-183, 1988. Bronk, Andrzej.

Kilka uwag o pewnym sposobie filozofowania. (Na marginesie "Metafizyki" Mieczysława Alberta Krąpca). Studia Filozoficzne, nr 4, 13-23, 1988. Nowaczyk, Adam.

Między konkretystycznym a abstrakcyjnym pojęciem bytu. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 75-92, 1982. Bakies, Bogdan.

Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 19-40, 1981.
Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych (dokończenie). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 43-70, 1982. Chudy, Wojciech.

W sprawie analogii opartej na relacjach kategorialnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 264-275, 1967. Herbut, Józef.

O naturze logicznej transcendentaliów w aspekcie pryncypiów ogólnej teorii. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 41-85, 1962. Majdański, Stanisław.