INDEKS TEMATYCZNY

PEIRCE, Charles Sanders


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Przedmiot poznania w epistemologii C. S. Peirce’a. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-181, 1990. Kalaga, Wojciech.

[Rec. Peirce, Charles. Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition. Vol. 3 1872-1877]. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 78-82, 1988. Komendziński, Tomasz.

Zagadnienie odniesienia przedmiotowego znaku do rzeczywistości. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 175-183, 1985. Buczkowska, Janina.

Znak i interpretacja. Semiotyka Peirce`a i hermeneutyka Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 33-46, 1985. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Uwagi o znaczeniu znaku. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 181-187, 1984. Buczkowska, Janina.

Peirce jako matematyk i przyrodnik. [Rec. Eisele, Carolyn. Studies in the Scientific Method and Mathematical Philosophy of Charles S. Peirce. Martin, R. M. (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 10, 155-158, 1980. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Teoria znaku a wątpienie kartezjańskie. Studia Filozoficzne, nr 4, 113-125, 1979. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Nowa edycja korespondencji Peirce'a. [Rec. Peirce, Charles. Semiotocs and Significs. The Correspondence between Ch. S. Peirce and V. Lady Welby]. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-160, 1978. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Transcendentalny a obiektywny charakter przedmiotu znaku. Studia Filozoficzne, nr 6, 101-113, 1977. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Aktualne badania nad filozofią Peirce’a. Studia Filozoficzne, nr 8, 141-143, 1976. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Amerykański kwartalnik poświęcony filozofii Peirce’a. [Rec. Transactions of Peirce Society]. Studia Filozoficzne, nr 5, 197-200, 1972.  Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Filozoficzny pragmatyzm C.S. Peirce`a. Warszawa, PWN, 1967. Dobrosielski, Marian.

"Pragmatyzm a ewolucja wolności, paradoks w poglądach Charlesa Sandersa Peirce`a" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 359-372. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Dobrosielski, Marian.

Peirce. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965; wyd. 2 1966. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

O Peirce’owskiej koncepcji wątpienia i przekonania. Studia Filozoficzne, nr 2, 107-137, 1966. Dobrosielski, Marian.

Źródła i geneza pragmatyzmu C.S. Peirce’a. Studia Filozoficzne, nr 3, 85-114, 1965. Dobrosielski, Marian.

O nowym wydaniu "Prac zebranych S. S. Peirce'a". [Rec. Collected Papers of Charles Sanders Peirce]. Studia Filozoficzne, nr 3, 251-267, 1962. Dobrosielski, Marian.