INDEKS TEMATYCZNY

PIAGET, Jean


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wyobrażenie. Dyskusja poglądów Bergsona, Piageta i Sartre’a. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 147-158, 1986. Raszkiewicz, Henryk.

Epistemologia genetyczna i problem rozwoju nauki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 157-184, 1984. Lubomirski, Andrzej.

Etapy rozwoju pojęć naukowych (w świetle psychologii Piageta). Studia Filozoficzne, nr 5, 17-34, 1977. Magierska, Sabina.

Epistemologia genetyczna J. Piageta a spór o zasady rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 11, 17-29, 1977. Zamiara, Krystyna.

Strukturalistyczna formuła integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 2, 29-42, 1976. Malawski, Andrzej.

Psychologia inteligencji a święty Tomasz. [Rec. Desbiens, Jean-Paul. Introduction à un examen philosophique de la psychologie chez Jean Piaget]. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 146-153, 1970. Chełstowski, Bogdan.

Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968. Ładosz, Jarosław.

Jean Piaget. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 375-381, 1962. Gumański, Leon.