INDEKS TEMATYCZNY

etyka / moralność a nauka / etyka naukowa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Teorie naukowe a systemy wartości. Etyka, nr 25, 241-250, 1990. Jedynak, Anna.

Etyczne aspekty uprawiania nauki. [Rec. Ethik der Wissenschaften? - philosophische Fragen. Ströker, Elisabeth (Hrsg.)]. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-175, 1987. Sztombka, Wojciech.

Jak podstawowe normy etyczne wprowadzać na teren badań naukowych. Hałaczek, B. (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 142-149, 1984. Furger, Franz.

Koncepcja etyki w ujęciu Kazimierza Twardowskiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 27-39, 1984. Hostyński, Lesław.

Etyka i myślenie matematyczne. [Rec. Game Theory, Social Choice and Ethics. Brock, H. W. (ed.)]. Etyka, nr 20, 178-184, 1983. Dąbrowski, Tomasz.

Ofiary nauki. [Rec. Ryder, Richard D. Victims of Science. The Use of Animals in Research]. Etyka, t. 18, 300-304, 1980. Sencerz, Stefan.

Etyka jako nauka. Skwierczyńska-Masny, Zenobia (tłum.). Etyka, t. 17, 135-142, 1979. Angiełow, Stefan.

Moralność a nauka. [Rec. Ganżin, W. T. Nrawstwiennost' i nauka]. Etyka, t. 17, 265-266, 1979. Jedynak, Stanisław.

Dyskusje wokół modelu etyki w polskiej filozofii przełomu XIX i XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 8, 131-143, 1979. Tyburski, Włodzimierz.

Zadania etyki marksistowskiej w badaniach nad osobowością. Studia Filozoficzne, nr 7, 3-11, 1977. Fritzhand, Marek.

Pozytywiści polscy o przedmiocie etyki. Etyka, t. 15, 113-125, 1977. Tyburski, Włodzimierz.

Wykłady z etyki. Dąmbska, Izydora (wstęp), 197-198. Etyka, t. 13, 197-226, 1974. Twardowski, Kazimierz.

O zadaniach etyki naukowej. Wykładów z etyki część III. Etyka, t. 12, 125-155, 1973. Twardowski, Kazimierz.

Refleksja etyczna o nauce. [Rec. Roberts, Catherine. The Scientific Conscience. Reflections on the Modern Biologist and Humanism]. Etyka, t. 6, 165-170, 1970. Rainko, Stanisław.

Problem unaukowienia etyki. Etyka, t. 2, 77-89, 1967. Lazari-Pawłowska, Ija.

Perspektywy etyki naukowej. [Rec. Edel, Abraham. Method in Ethical Theory]. Etyka, nr 2, 319-330, 1967. Szawarski, Zbigniew.

"Woprosy Fiłosofii" o naukowości etyki. [Rec. 1965-1966]. Etyka, nr 2, 309-314, 1967. Żyro, Emilia.