INDEKS TEMATYCZNY

informatyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mikroelektronika i społeczeństwo. [Rec. Mikroelektronika i społeczeństwo. Na dobre czy na złe? Raport dla Klubu Rzymskiego. Friedrichs, G. i Schaff, A. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 199-204, 1990. Balcerak, Maciej.

Formalizacja informatyczna jako rekonstrukcja praktyki dowodowej. Studia Filozoficzne, nr 12, 167-174, 1988. Marciszewski, Witold.

Komputer - narzędzie poznania? Studia Filozoficzne, nr 7, 115-118, 1986. Grabacki, Jan.

Przyczynowość na terenie fizyki, filozofii przyrody, metafizyki i teorii informacji. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 49-71, 1984. Rutowski, Tadeusz.

Logiki programów. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 17-25, 1982/83. Orłowska, Ewa.

Informatyka - jej zadania i cele. W obliczu eksplozji informacyjnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-78, 1970. Wójcik, Tadeusz.