INDEKS TEMATYCZNY

chrześcijaństwo / katolicyzm / religia a marksizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Materializm, metafizyka, etyka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 47-58, 1989. Fritzhand, Marek.

Między kasandryzmem a euforią. O postępie technicznym i rewolucji przemysłowej. Studia Filozoficzne, nr 10, 161-180, 1989. Tanalski, Dionizy.

Doktrynalne postawy dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 93-106, 1988. Olewicz, Tadeusz.

Marks i poemat religijny. Chrześcijaństwo w Kapitale. Bekier-Mackiewicz, Sylwia (tłum.). Zwoliński, Zbigniew (przejrzał). Studia Filozoficzne, nr 10, 127-136, 1986. Kemp, Peter.

Karol Marks i nasza era. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-19, 1986. Kozłowski, Marek.

Próba dialogu. (Dyskusja o naukach społecznych, marksizmie i młodym pokoleniu. [UCZESTNICY: Czajkowski, Waldemar; Kliszko, Henryk; Kochan, Jerzy; Krasnodębski, Zdzisław; Krzemiński, Ireneusz; Łazarski, Aleksander; Ks. Małkowski, Stanisław; Marciniak, Piotr; Śpiewak, Paweł]. Colloquia Communia, nr 2(7), 115-133, 1983.

Encyklika spotkania. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 149-157, 1982. Płużański, Tadeusz.

Koncepcja pracy Jana Pawła II. [Sprawozdanie z sympozjum Warszawa 30.11.1981]. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 161-167, 1982. Stachowski, Zbigniew.

Kojenie niedosytu. Znak, nr 324, 803-808, 1981. Życiński, Józef.

Prolegomena do dyskusji nad sensem dziejów. Studia Filozoficzne, nr 3, 23-31, 1979. Bartnik, Czesław.

V Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Marksistów. Sprawozdanie. Studia Filozoficzne, nr 3, 19-22, 1979. Jachowicz, Jerzy.

Dźwignąć świat. Studia Filozoficzne, nr 1, 195-206, 1979. Kuczyński, Janusz.
Umiłowanie dziedzictwa i tworzenie przyszłości. Studia Filozoficzne, nr 2, 175-189, 1979.

Człowiek jako jedyny twórca sensu. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-23, 1979. Kuczyński, Janusz.

Przesłanki dialogu filozofii marksistowskiej i chrześcijańskiej o sensie życia i dziejów. Studia Filozoficzne, nr 3, 47-58, 1979. Rudziński, Roman.

O dalszą konkretyzację dialogu chrześcijanie-marksiści. Studia Filozoficzne, nr 5, 35-45, 1978. Borgosz, Józef.

Marksizm - laicyzm - chrześcijaństwo. Studia Filozoficzne, nr 5, 53-65, 1978. Kuczyński, Janusz.

Watykańska koncepcja dialogu ze światem. Studia Filozoficzne, nr 2, 169-186, 1976. Grudzień, Józef.

Filozofia w procesie współtworzenia socjalistycznej Polski i zadania naszych czasopism. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-21, 1975. Kuczyński, Janusz.

Personalizm w Polsce. Problemy rewolucji osobowo-wspólnotowej w mounieryzmie "Więzi". Poznań, PWN, 1975. Popławski, Stanisław.

Katolicy i socjalizm. [Rec. Piasecki, Bolesław. Siły rozwoju]. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-192, 1974. Pełczyński, Stefan.

Jean Lacroix o personalizmie i dialogu. Studia Filozoficzne, nr 11, 107-123, 1974. Płużański, Tadeusz.

Dialog marksiści - chrześcijanie. Studia Filozoficzne, nr 9, 105-122, 1973. Kuczyński, Janusz.

O niektórych problemach ideologicznych dialogu pomiędzy marksistami chrześcijanami. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 1, 24-33, 1973. Steigerwald, Robert.

Nowe kierunki i tendencje w etyce katolickiej. Etyka, t. 1, 51-71, 1966. Keller, Józef.

O kautskistowskiej koncepcji chrześcijaństwa pierwotnego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 34-77, 1954. Rosen, Henryk.