INDEKS TEMATYCZNY

metaetyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Projektywizm. [Rec. Blackburn, Simon. Spreading the Word]. Etyka, nr 24, 282-287, 1988. Witkowski, Marek.

Spór o słynny fragment "Traktatu o naturze ludzkiej" Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 10, 165-175, 1987. Uliński, Maciej.

Wokół afirmacji osoby. Próby uściśleń inspirowane dyskusją nad koncepcją etyki ks. Tadeusza Stycznia. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 149-166, 1984. Szostek, Andrzej.

O pojęciu czynu moralnego. Etyka, nr 20, 7-22, 1983. Wróblewski, Jerzy.

Wzbogacenie metaetyki tomistycznej w rozprawach kard. K Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 17-45, 1980. Bednarski, Feliks W.

"Byt" a "powinność". Studia Filozoficzne, nr 12, 45-52, 1980. Skarbek, Władysław W.

Praktyka moralna jako kryterium prawdy w etyce. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-130, 1980. Szawarski, Zbigniew.

Prawda na cenzurowanym. [Polemika z: Szawarski, Zbigniew. Praktyka moralna jako kryterium prawdy w etyce]. Studia Filozoficzne, nr 12, 131-137, 1980. Uliński, Maciej.

O intuicjonizmie etycznym Tadeusza Czeżowskiego. Studia Filozoficzne, nr 8, 111-118, 1979. Mikulski, Andrzej.

Analityczny sposób uprawiania etyki. Styczeń, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 26(2), 27-37, 1978. Ginters, Rudolf.

Etologia, etyka normatywna, metaetyka. Studia Filozoficzne, nr 4, 163-175, 1975. Michalik, Mieczysław.

O zadaniach etyki. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 43-47, 1974. Makai, Maria.

Założenia metaetyki analitycznej. [Rec. Etyka, t. 11, 1973]. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-178, 1974. Nowak, Leszek.

Kryzys ekologiczny a niektóre problemy metaetyki i aksjologii ogólnej. Etyka, t. 13, 151-175, 1974. Wróblewski, Jerzy.

Problem neutralności metaetyki. Lazari-Pawłowska, Ija (tłum.). Etyka, t. 11, 127-138, 1973. Albert, Hans.

Czego należy oczekiwać od utylitaryzmu czynów? (Tłum. anonim.). Etyka, t. 11, 87-109, 1973. Bales, R. Eugene.

Czy wybór systemu moralnego powinien być bezstronny? Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Etyka, t. 11, 57-85, 1973. Brandt, Richard B.

Miejsce wiedzy empirycznej w etyce. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 11, 173-190, 1973. Edel, Abraham.

O definiowaniu sądów, zasad i kodeksów moralnych. Hołówka, Jacek (tłum.). Etyka, t. 11, 45-56, 1973. Frankena, William K.

Pierwsze wiadomości o metaetyce. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 150-171, 1973. Fritzhand, Marek.

Sąd moralny. Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 11, 29-43, 1973. Hare, Richard M.

Współzależność analizy etycznej i etyki. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Etyka, t. 11, 139-158, 1973. Ladd, John.

Usprawiedliwienie norm. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 11, 111-119, 1973. Perelman, Chaïm.

Idea czystości nauki a nauki społeczne. Lazari-Pawłowska, Ija (tłum.). Etyka, t. 11, 159-171, 1973. Ross, Alf.

Metaetyka a istota etyki. Lazari-Pawłowska, Ija (tłum.). Etyka, t. 11, 121-125, 1973. Singer, Marcus G.

Omylność etyczna. Skwierciński, Mirosław (tłum.). Etyka, t. 11, 13-28, 1973. Stevenson, Charles L.

Uwagi o możliwościach uzasadniania systemów normatywnych. Etyka, t. 10, 87-103, 1972. Lang, Wiesław.

Emotywizm a krytyka naturalizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 63-78, 1971. Jedynak, Stanisław.

Uzasadnienie wyboru wartości. Etyka, t. 8, 91-103, 1971. Najder, Zdzisław.

Główne zagadnienia i kierunki metaetyki. O metaetyce, intuicjonizmie i emotywizmie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970. Fritzhand, Marek.

Mielizny metaetyki. [Rec. Monro, H. Empiricism and Ethics]. Studia Filozoficzne, nr 3, 287-290, 1970. Jedynak, Stanisław.

O rodzajach niezgodności norm. Studia Filozoficzne, nr 1, 85-94, 1969. Ziembiński, Zygmunt.

O niewłaściwych metodach krytyki tak zwanej "etyki neopozytywistycznej". Etyka, t. 3, 45-56, 1968. Fritzhand, Marek.

Naturalizm metaetyczny a marksizm. Etyka, t. 3, 69-71, 1968. Jedynak, Stanisław.

Emotywizm a marksizm. Etyka, t. 1, 89-127, 1966. Fritzhand, Marek.

O pojęciu moralności. Etyka, t. 1, 31-46, 1966. Lazari-Pawłowska, Ija.

Co to jest metaetyka. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 23-27, 1962. Borowski, Henryk.

Sprzeczność i konfliktowość w systemie etycznym. Studia Filozoficzne, nr 3, 143-157, 1961. Lazari-Pawłowska, Ija.

Uwagi o etyce jako nauce empirycznej. [Polemika z: Ossowska, Maria. Główne modele systemów etycznych]. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-162, 1960. Czeżowski, Tadeusz.

"Etyka, znów normatywna" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 305-324. Warszawa, PWN, 1960. Znamierowski, Czesław.